Prijavnica

Osebni podatki

Ime: * Priimek: *
Datum rojstva: * Telefon: *
E-pošta: *

Podatki o bivališču

Stalno bivališče
Ulica: * Pošta: *
Kraj: *
Na kateri naslov želite prejemati pošto?
na naslov stalnega bivališčana drugi naslov
Naslov, na katerega želite prejemati pošto
Ulica: Pošta:
Kraj:

Podatki o izobrazbi

(vnesite podatke o dokončani stopnji izobrazbe oziroma podatke o fakulteti, ki jo obiskujete, če imate status študenta)
Šola: *
Pridobljeni naziv: *

Podatki o zaposlitvi

Status zaposlitve *
redno delovno razmerjesamozaposlitevdelo preko avtorske pogodbe brez statusaštudentdrugo


Od kdaj vam je novinarstvo vir preživljanja? *
Datum redne zaposlitve:
Upokojen (od):
Delovno mesto: *
Uredništvo: *
Naziv in naslov podjetja, v katerem ste zaposleni
Naziv podjetja: Telefon:
Ulica: Pošta:
Kraj:
Naziv in naslov podjetja, od katerega pretežno prejemate dohodek (če ste samozaposleni, brez statusa ali imate status študenta)
Naziv podjetja: Telefon:
Ulica: Pošta:
Kraj:
Ste lastnik svojega podjetja?
NeDa
Naziv in sedež podjetja, katerega lastnik ste
Naziv: Telefon:
Ulica: Pošta:
Kraj:

Podatki o članstvu

Aktiv
*
Način plačila članarine: *
direktna obremenitev (enkrat mesečno)odtegljaj od plače (le za redno zaposlene v večjih medijskih hišah)po položnici (trikrat letno)original račun na podjetje (za lastnike s.p.-jev, enkrat letno)Vaša slika za društveno izkaznico:

Povlecite in spustite datoteke
aliSprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz društvenih pravil, statuta Društva novinarjev Slovenije in drugih temeljnih dokumentov društva. Zavezujem se, da bom spoštoval Kodeks novinarjev Slovenije.

Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov v evidenci članov društva, posredovanje podatkov pogodbenim partnerjem za izdajo članske in mednarodne izkaznice ter za pošiljanje položnic za članarino. Pooblaščenim osebam pogodbenih partnerjev se bodo posredovali izključno podatki, ki so obvezni za izvedbo storitve.

Podatki se zbirajo v društveni evidenci članstva na podlagi izvajanja pogodbe. Namen je zagotavljanje članskih pravic, obveščanje članov, vodenje evidenc prejetih nagrad DNS in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja društva.

V skladu z zakonom o društvih, zakonom o varovanju osebnih podatkov in pravili društva izpolni prijavnico vsak član društva. Društvo novinarjev Slovenije se zavezuje, da bo v celoti varovalo posredovane osebne podatke in jih brez izrecne privolitve vlagatelja prijavnice ne bo posredovalo tretjim osebam.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete s sporočilom na e-naslov pisarna@novinar.com.


Naročam se na društvene e-novice, v katerih me bo društvo obveščalo o svojih aktivnostih, novostih s področja medijske zakonodaje in aktualnih razpisih (največ dvakrat tedensko).

OPOMBA: Od prejemanja obvestil se lahko kadar koli odjavite. To storite s povratnim sporočilom na e-naslov pisarna@novinar.com, s katerega društvo pošilja obvestila.