Prijavnica

Osebni podatki

Ime: *
Priimek: *
Datum rojstva: *
Kraj rojstva: *
Državljanstvo: *
Narodnost:

Podatki o bivališcu

Stalno bivališce
Ulica: *
Pošta: *
Kraj: *
Telefon: *
Naslov na katerega želite prejemati pošto
Ulica:
Pošta:
Kraj:
Telefon:
E - pošta: *
   

Podatki o izobrazbi

(vnesite podatke za najvišjo dokoncano stopnjo šolanja)
Šola: *
Pridobljen naziv: *

Podatki o zaposlitvi

Status zaposlitve:
redno delovno razmerje
pogodbena zaposlitev
samozaposlitev
samostojni novinar
s.p.
samostojni kulturni delavec
drugo

*

 
 
Od kdaj vam je novinarstvo vir preživljanja? (mesec in leto) *
Datum redne zaposlitve: *
Upokojen (od):
Delovno mesto: *
Uredništvo: *
Naziv in naslov podjetja, v katerem ste zaposleni
Naziv: *
Telefon: *
Ulica: *
Pošta: *
    Kraj: *
Naziv in naslov podjetja, od katerega pretežno prejemate dohodek
Naziv: *
Telefon: *
Ulica: *
Pošta: *
    Kraj: *
Naziv in naslov podjetja, katerega lastnik ste
Naziv:
Telefon:
Ulica:
Pošta:
    Kraj:

Podatki o clanstvu

Ali ste clan Sindikata novinarjev Slovenije? Katere druge novinarske organizacije?
DaNe
*

Zavezujem se, da bom spoštoval novinarski kodeks in druge temeljne dokumente društva.

DNS se zavezuje, da bo v celoti varovalo posredovane osebne podatke in jih brez izrecnega pristanka vlagatelja te prijavnice ne bo posredovalo tretjim osebam.

*