Prijavnica

Osebni podatki

Ime: * Priimek: *
Datum rojstva: * Kraj rojstva: *
Državljanstvo: * Telefon: *
E-pošta: *

Podatki o bivališču

Stalno bivališče
Ulica: * Pošta: *
Kraj: *
Na kateri naslov želite prejemati pošto?
na naslov stalnega bivališčana drugi naslov
Naslov, na katerega želite prejemati pošto
Ulica: Pošta:
Kraj:

Podatki o izobrazbi

(vnesite podatke o dokončani stopnji izobrazbe oziroma podatke o fakulteti, ki jo obiskujete, če imate status študenta)
Šola: *
Pridobljeni naziv: *

Podatki o zaposlitvi

Status zaposlitve *
redno delovno razmerjesamozaposlitevdelo preko avtorske pogodbe brez statusaštudentdrugo


Od kdaj vam je novinarstvo vir preživljanja? *
Datum redne zaposlitve:
Upokojen (od):
Delovno mesto: *
Uredništvo: *
Naziv in naslov podjetja, v katerem ste zaposleni
Naziv podjetja: Telefon:
Ulica: Pošta:
Kraj:
Naziv in naslov podjetja, od katerega pretežno prejemate dohodek (če ste samozaposleni, brez statusa ali imate status študenta)
Naziv podjetja: Telefon:
Ulica: Pošta:
Kraj:
Ste lastnik svojega podjetja?
NeDa
Naziv in sedež podjetja, katerega lastnik ste
Naziv: Telefon:
Ulica: Pošta:
Kraj:

Podatki o članstvu

Ali ste clan Sindikata novinarjev Slovenije? * Katere druge novinarske organizacije?
DaNe
Aktiv
*
Način plačila članarine: *
direktna obremenitev (enkrat mesečno)odtegljaj od plače (le za redno zaposlene v večjih medijskih hišah)po položnici (trikrat letno)


Zavezujem se, da bom spoštoval novinarski kodeks in druge temeljne dokumente društva.

DNS se zavezuje, da bo v celoti varovalo posredovane osebne podatke in jih brez izrecnega pristanka vlagatelja te prijavnice ne bo posredovalo tretjim osebam.