Porota

Predstavniki društva
Petra Lesjak Tušek
Tanja Gobec
Jernej Verbič
Tjaša Slokar Kos
Kristina Božič

Predstavniki javnosti
Jernej Amon Prodnik
Nina Kožar
Peter Čakš
Gorazd Kovačič

Porota za nagrado s področja novinarske fotografije
Matej Povše
Luka Dakskobler
Nika Hölcl
Srdjan Živulović
Meta Krese

 
Obe poroti za novinarske nagrade sta bili imenovani leta 2016, mandat porot traja tri leta.