Poslovanje z bankami

Poslovanje samostojnih novinarjev z bankami (posojila)

Banke ponujajo posojila za zasebnike – fizične osebe, ki opravljajo svojo dejavnost ali svobodno opravljajo svoj poklic, in sicer za samostojne kulturne delavce, svobodne umetnike, samostojne novinarje in vse, ki so v postopku ustanavljanja zasebne dejavnosti ali delajo po različnih avtorskih pogodbah. Samostojni novinarji lahko posojilo pridobijo tako za osebni namen kot za nakup nepremičnine.