Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Spoštovane članice in člani Društva novinarjev Slovenije,

upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje REDNO SKUPŠČINO, ki bo v torek, 6. junija 2017, ob 13:00, v prostorih društva, Vošnjakova 8, Ljubljana, 7. nadstropje.

Dnevni red skupščine:

1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu upravnega odbora ter poročilo predsednika Novinarskega častnega razsodišča
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2016
5. Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije
6. Sprememba 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije
7. Razprava o učinkovitosti in smiselnosti obstoječe društvene organiziranosti po medijih in regijah
8. Razno

Gradiva za skupščino so dostopna TUKAJ.