Obsojamo odpuščanja na Delu

Društvo novinarjev Slovenije ostro obsoja nova odpuščanja novinarjev na Delu. Stojan Petrič je ob prevzemu Dela v imenu lastnika napovedal “Družba FMR bo nastopala kot dolgoročni lastnik Dela in podpirala razvoj časopisne hiše Delo na strateškem, tehnološkem in kadrovskem področju. V družbi FMR se zavedamo, da ima Delo posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru, ki ga kreira z vsebinami v svojih edicijah, in je na tem področju predvsem odgovorno svojim bralcem”. Lastnik in uprava v preteklem letu nista izpolnila obljubljenega, nasprotno, nadaljevala sta z odpuščanjem, skupno je bilo odpuščenih 40 novinarjev.  Zaposlila nista nobenega od dolgoletnih novinarjev Dela, za katere je delovna inšpekcija ugotovila, da delajo v nezakonitem prikritem delovnem razmerju, uvedla norme za preverjanje delovne uspešnosti, proti koncu leta 2016 pa odstopila od podjetniške kolektivne pogodbe za novinarje. Delodajalec je novinarje odpuščal brez predhodnega programa presežnih delavcev in brez dogovora s sindikatom, nejasna pa je tudi teža kriterijev za odpuščanje. Veliko odgovornost pri odpuščanju nosi tudi Delov uredniški kolegij, ki se odpuščanju v imenu kolektiva, ki ga zastopa, ni uprl.

Uprava je pretekli teden podaljšala mandat vršilcu dolžnosti odgovornega urednika Gregorju Knafelcu,  ne da bi predhodno pridobila mnenje uredništva, kot ga zahteva zakon o medijih. Izrekanje mnenja uredništva pred imenovanjem odgovornega urednika medija je minimalni standard za zagotavljanje avtonomije uredništva. Lastnik priznava, da je Delo odgovorno svojim bralcem, ob tem pa ne bralcem ne novinarjem in tudi ne ostalim zaposlenim ni predstavil svoje vizije nadaljnega razvoja medijske hiše, tako vsebinske, kadrovske kot finančne, kar bi od odgovornega in strateškega lastnika pričakovali. Sprašujemo se, ali aktualni dve odpovedi pogodbe napovedujeta nov val odpuščanj na Delu. Vzdušje negotovosti in strahu pred izgubo službe je nevzdržno za vsakega delavca, še posebej uničujoče pa takšne razmere vplivajo na uveljavljanje uredniške avtonomije novinarjev in kakovost vsebin. V takšnih razmerah lastnik časopis lažje uporabi za uresničevanje svojih poslovnih interesov. Prav zato je način, na katerega se je upravljanja družbe Delo lotil novi lastnik, škodljiv ne samo za novinarje kot delavce in novinarstvo kot profesijo, ki je zavezana visokim etičnim in poklicnim standardom, ampak tudi za verodostojnost časopisa in družbo kot celoto. Delove vsebine ustvarja kolektiv kredibilnih in profesionalnih novinarjev, ki si zaslužijo pošten in spoštljiv odnos delodajalca.

Stališču Društva novinarjev Slovenije se pridružuje tudi Novinarsko častno razsodišče.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije podpira tudi izjavo Izvršnih odborov Sindikata novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Dela

V vojni z lastnimi novinarji bosta lastnik in uprava Dela zmagala, edini nacionalni dnevnik pa izgubil zaupanje svoje javnosti

Lastnika in upravo Dela pozivamo, da preneha s kršitvami delovnopravne regulative in sanira slabo interno kadrovsko prakso v dogovoru s socialnimi partnerji. Za razvoj in socialni mir v družbi je ključna vzpostavitev dialoga, ki bo poiskal optimalne rešitve v upravljanju kadrov in medijskih vsebin, ne nazadnje ne le v interesu lastnika, ampak tudi v interesu javnosti.

Samo odpuščeni novinarji so dobri novinarji. Na Delu jih je bilo skupaj do danes že za uredništvo večjega regionalnega dnevnika. »Dobre zgodbe, dobri novinarji za dobre bralce«,  če komu, se oglaševanje Dela k nakupom edinega nacionalnega dnevnika sliši morasto Delovim novinarjem. Že poldrugo leto so namreč dnevno izpostavljeni grožnji odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V poldrugem letu je bilo iz poslovnega razloga iz uredništva Dela odpuščenih več kot 40 novinarjev. Poleg tega, da sem ter tja kakšnega novinarja tudi kupijo na »trgu«, je fleksibilno krčenje novinarskega potenciala Dela kombinirano z nezakonitimi prekarnimi zaposlitvami pogodbenih novinarjev, v manjši meri tudi z najemanjem novinarjev preko agencije. Ves notranji kadrovski »trg« – okoli 140 zaposlenih novinarjev in preko 40 prikrito zaposlenih prekarnih novinarjev – je izpostavljen stalni negotovosti izgube dela. V opomin vsem tem, so ravnokar iz poslovnih razlogov odpustili tudi pogodbenega novinarja, ki ga je morala medijska družba po  večletnem pravdanju konec lanskega decembra zaposliti po nareku sodišča.

Odkar je junija 2015 medijsko družbo za borih 7,3 milijona evrov – preko petkrat manj, kot znašajo njeni letni prihodki – kupil zdaj v celoti Petričev finančni holding FMR se zdi, da žreb določa, kateri novinar bo presežek. Novinarji so zgolj številka in strošek, računovodski pristop že dodobra načenja tudi avtonomijo uredništva in novinarjev. Uprava zgolj seznanja urednike, koliko in koga odpisati. V opisanih delovnih razmerah so tako široko odprte možnosti moralnega hazarda novinarske in uredniške odgovornosti do javnosti, če lastnik zahteva lojalnost zgolj zase in svoje ideje, konkretno v tem idejo fleksibilnega odpuščanja na »trgu dela« po lastni podobi. Regulirani trg dela ne obstaja. Uprava Dela krši njegove norme, v kapitalizmu po slovensko pa anticipira neka prihodnja in neposredno fleksibilna delovna razmerja, ki združujejo črne, sive in, do odpovedi pogodb o zaposlitvi, legalne oblike delovnih razmerij. Zato komunikacija z novinarskim sindikatom poteka pretežno preko delovnih sodišč. Že od predlanskega oktobra, ko je uprava ocenila, da sistem socialnega dialoga predstavlja razvojno oviro, je partnerskega in odkritega socialnega dialoga komajda za vzorec. Na letni ravni doslej odpuščeni novinarji pomenijo preko 1,5 milijona evrov manjši strošek plač, donosnost družbe pa je bila že v letu 2015, ko jo je prevzel novi lastnik, na ravni 18 odstotkov. Medijska družba ima skratka dovolj notranjih kadrovskih in finančnih virov, da je mogoče konflikte vseh njenih deležnikov urediti sporazumno v interesu vseh.   

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Dela
Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

9. 2. 2017

Izjava Aktiva novinarjev Dnevnika o odpuščanju na Delu

Aktiv društva novinarjev Dnevnika se pridružuje protestom nacionalnih novinarskih organizacij zaradi odpuščanj in nespoštovanja (delavskih) pravic novinarjev v družbi Delo.

Skrbi nas, da novi lastniki Dela ponavljajo ravnanje preteklih lastnikov, ki so se “izkazali” s popolnim nerazumevanjem narave novinarskega dela ter poslanstva in pomena medijev v demokratični družbi. Z odpuščanjem  novinarjev, ki se odlikujejo po svoji profesionalnosti, etičnosti in poglobljenem obravnavanju najpomembnejših družbenih vprašanj, uničujejo kakovostno slovensko novinarstvo. Kolegom na Delu izražamo vso podporo, v prepričanju, da bo njihovo kakovostno novinarstvo pre-živelo tudi to lastniško strukturo, kot je preživelo že vse pretekle. Za Delo!

Komentiraj

Polja označena z * so obvezna

Captcha Captcha Reload