Programski svet RTV Slovenija ni »naduredništvo«

Društvo novinarjev Slovenije ugotavlja, da Programski svet RTV Slovenija ni uredniški odbor, zato je njegovo ukvarjanje s posameznimi uredniškimi odločitvami zloraba pristojnosti. Opozarjamo, da so uredniki in novinarji po zakonu o medijih in zakonu o RTV Slovenija neodvisni in avtonomni, programski svet pa ni nekakšno »naduredništvo«, ki post festum secira posamezne dela programa ali uredniške odločitve. Programski svet po statutu RTV Slovenija ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Programski svet se je tako v tej kot v preteklih sestavah vse prevečkrat ukvarjal z uredniškimi odločitvami na mikro ravni, kar močno krni neodvisnost urednikov javnega servisa in še ojačuje pritiske, ki so jim že tako ali tako izpostavljeni. V društvu novinarjev nasprotujemo takšnemu delovanju programskega sveta kot tudi podobnim poskusom obravnave dela RTV v odboru za kulturo državnega zbora. Dejstvo, da je RTV Slovenija javni medij, ki ima zato posebno poslanstvo in dolžnosti, politiki ne daje opravičila, da poskuša preko odborov ali programskega sveta urejati program RTV.

Za presojo kršitev Poklicnih meril in načel novinarske etike RTV Slovenija je pristojen varuh (trenutno varuhinja) pravic gledalcev in poslušalcev, ki je v zadnjem času prav tako deležna kritik in celo pozivov k odstopu. Društvo novinarjev Slovenije niti slučajno ne želi polemizirati s posameznimi odločitvami varuhinje Ilinke Todorovski; menimo, da se tega ne bi smel lotevati niti programski svet. V pravilniku o delovanju varuha piše, da je samostojen in neodvisen institut, ki »lahko odzive gledalcev, poslušalcev in uporabnikov po svoji presoji pošlje v predhodno obravnavo komisijam programskega sveta, ki se do njih opredelijo in le v utemeljenih primerih, ko gre za velik javni interes, predlagajo sprejem ustreznih ukrepov.« Varuh je sicer dolžan programskemu svetu enkrat letno poročati o svojem delu, takrat je možna tudi razprava o poročilu, sicer pa je od njega neodvisen. Programski svet torej nikakor ni organ, ki naj bi polemiziral s posameznimi odločitvami varuha.

Vsakdo ima legitimno pravico, da kritizira delo varuha in ga poziva k odstopu oziroma generalnega direktorja k njegovi razrešitvi. Hkrati smo v društvu novinarjev prepričani, da člani programskega sveta kot tudi generalni direktor RTV ne bi smeli nasedati vsakršni provokaciji. Prav tako bi morali spoštovati različne pristojnosti različnih struktur upravljanja in nadzora znotraj RTV Slovenija in jim omogočiti delovanje v skladu z zakonom in notranjimi predpisi. Prepričani smo, da boste člani programskega sveta zaščitili tako pomemben institut samoregulacije, kot je varuh pravic gledalcev in poslušalcev, in dopustili, da samostojno in neodvisno opravlja svoje delo.

Komentiraj

Polja označena z * so obvezna