Hvala za to vprašanje

Hvala za to vprašanje

Profesionalne in etične dileme intervjuja

Dan / day:
16. 3. 2022
Kdaj / when:
17.00—18.00
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in conversation

Intervju je refleksija trenutnega ali dalj časa trajajočega odnosa med novinarjem, ki zastavlja vprašanja, in tistim, ki nanje odgovarja. Ta novinarska zvrst je med novinarji in v javnosti zelo priljubljena. Vsak intervju je izziv, ki pred novinarja in intervjuvanca postavlja tudi številne pasti.

Novinar: »Gospod Bregar, nam kot direktor bolnišnice lahko poveste, za kakšno epidemijo gre?«

Intervjuvanec: »Nisem direktor bolnišnice, ampak glavni tajnik, ne gre za epidemijo, ker sta le dva primera bolezni, ki jo imate verjetno v mislih, ne pišem se Bregar, ampak Bervar. Oprostite, kaj ste me vprašali?«

(vir: Radio – zakaj te imamo radi, Tatjana Pirc, Modrijan, 2005)

Pogovor organiziramo v sodelovanju z Novinarskim častnim razsodiščem.

Partnerji festivala / Festival Partners