Javni servisi v primežu politike

Javni servisi v primežu politike

Dan / day:
16. 3. 2022
Kdaj / when:
20.00—21.30
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in coversation

Čar madžarskega modela pokoritve javnih medijev v vzhodni Evropi. Ko ključne vzvode upravljanja javne RTV prevzame ena politična stranka. Odgovornost novinarjev za obrambo novinarske integritete in avtonomije. Javni mediji in politični interesi v razvitih demokracijah. Pomen javnega medija za sodobno družbo. ORF v časih levih in desnih vlad. Politična kultura in položaj javnega medija. Imajo javni medijski servisi prihodnost? Zakaj jih potrebujemo bolj kot kdajkoli? O vsem tem z dolgoletnim novinarjem in vodjo ORF kompetenčnega centra, Klausom Unterbergerjem.

Pogovor bo v angleškem jeziku.

The charm of the Hungarian model of subjugation of public media in Eastern Europe. When the key levers of public broadcaster management are taken over by one political party. The responsibility of journalists to defend journalistic integrity and autonomy. Public media and political interests in developed democracies. The importance of public media for modern society. ORF in the times of left and right governments. Political culture and the position of the public media. Do public service broadcasters have a future? Why do we need them now more than ever? A talk with a long-time journalist and head of the ORF Competence Center, Klaus Unterberger.

Partnerji festivala / Festival Partners