Kdo še potrebuje lokalne dopisnike?

Kdo še potrebuje lokalne dopisnike?

S posamezniki izven medijskega sveta o lokalnih dopisnikih in dopisništvih

Dan / day:
21. 11. 2019
Kdaj / when:
18.00—18.50
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
razprava / debate

Število lokalnih dopisnikov, ki bi v nacionalnih medijih poročali o lokalnih dogodkih, je vsako leto manjše. Celotne regije so zapostavljene, kljub temu, da se v njih dogajajo mnogi za državo pomembni dogodki. Lokalno dogajanje je zabeleženo kvečjemu v lokalnih glasilih, ki pa pogosto delujejo bolj kot promocijska gradiva politične struje, ki obvladuje določeno občino. Da preverimo, kako manko lokalnih dopisnikov doživljajo posamezniki, ki so v svojih lokalnih okoljih zelo aktivni, bomo o problematiki spregovorili s predstavniki koroškega, zasavskega, obljubljanskega in belokranjskega območja.

V razpravi bodo sodelovali:

– Jure Lesjak,
– Vesna Marinko,
– Nejc Ašič in
– Alenka Tomašič.

Pogovor bo povezovala Nevenka Dobljekar.