Novinarski izzivi podnebne krize

Novinarski izzivi podnebne krize

Dan / day:
17. 3. 2022
Kdaj / when:
18.30—19.30
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in conversation

Zdi se luksuz, da bomo v teh negotovih časih govorili o poročanju o podnebnih spremembah. A le, če se nam zdijo podnebne spremembe kot nekaj oddaljenega in nekaj, kar nas ne zadeva. V času objave novega poročila Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) je postalo jasno, da je poročanje o podnebnih spremembah in okoljski krizi izven širšega družbenega konteksta iluzorno. Podnebne spremembe so globoko povezane z našimi življenji in prihodnostjo, njihove vsebine pa vključujemo na več ravneh. Na pogovoru bomo gostili Katherine Dunn iz oxfordske mreže za podnebno novinarstvo. Na začetku bo Katherine predstavila mrežo in svoje izkušnje s področja podnebnega novinarstva. V drugem delu bomo govorili o poročanju na preseku družbe, naših življenj, socialne pravičnosti in podnebnih sprememb. Pogovoru se bo pridružila tudi Klara Širovnik iz časnika Večer, ki je letos del oxfordske mreže za podnebno novinarstvo.

Talking about climate change reporting in these uncertain times seems like a luxury. But only if we perceive climate change as something remote and something that does not concern us. At the time of the publication of the new report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it became clear that reporting on climate change and the environmental crisis outside of the wider social context was illusory. Climate change is deeply linked to our lives and future. Our guest will be Katherine Dunn, content editor of the Oxford Climate Journalism Network. Katherine will present the network and her experience in environmental journalism. We will talk about cross-sectional reporting on society, our lives, social justice and climate change. Klara Širovnik, Večer’s journalist, who joined the Oxford network for climate journalism this year, will also join the conversation.

Partnerji festivala / Festival Partners