Preverjajmo pristnost vsebin na spletu

Preverjajmo pristnost vsebin na spletu

Hiter tečaj veščin, ki jih vsak novinar potrebuje za poročanje v digitalni dobi

Dan / day:
17. 3. 2022
Kdaj / when:
09.00—10.30
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
delavnica / workshop
Prijava na delavnico

Spoznali boste širok nabor praktičnih orodij, ki jih lahko začnete takoj uporabljati. Poseben poudarek bo na orodjih za preverjanje pristnosti, kot so Search, Reverse Image Search, FactCheck Explorer, Invid, Hoaxy and Geolocation. Z njihovo uporabo si lahko prihranite čas pri preverjanju pristnosti in točnosti slik, videoposnetkov in poročil, ki jih najdete na družbenih omrežjih in drugje na spletu.

Robert Socha, predavatelj News Laba v regiji CEE, bo vodil delavnico. Robert je poljski raziskovalni novinar. Izkušnje ima predvsem s televizijskim delom, kjer je preživel večino svoje kariere. 

News Lab je ekipa, ki deluje znotraj pobude Google News Initiative, katere poslanstvo je sodelovanje z novinarji in podjetniki z namenom spodbujana inovacij v novinarstvu. News Lab, ki ponuja partnerstva in usposabljanje v več kot 50 državah, prinaša najboljše Googlove tehnologije za spopadanje s pomembnimi izzivi današnjega novinarstva.

Delavnico bomo izvedli virtualno, z uporabo platforme Google Meet. Za udeležbo na delavnici izpolnite prijavnico. Dan prej vam bomo poslali povezavo do dogodka. Delavnica bo v angleškem jeziku.

This course teaches skills every journalist needs for reporting in the digital age. You will learn a broad range of practical tools that you can use immediately. Special emphasis will be given to verification tools, such as Search, Reverse Image Search, FactCheck Explorer, Invid, Hoaxy and Geolocation, which serve as time-saving methods to verify the authenticity and accuracy of images, videos and reports that you find in social media and elsewhere online.

Robert Socha, News Lab Teaching Fellow in the CEE region will deliver the session. Robert is a Polish investigative journalist. His experience refers mostly to television where he has spent most of his career. Robert is a 2017 Nieman Fellow at Harvard University (USA).

The News Lab is a team within the Google News Initiative whose mission is to collaborate with journalists and entrepreneurs to drive innovation in news. Offering partnerships and training in over 50 countries, the News Lab brings the best of Google technology to tackle important challenges in journalism today.

This online training will be held online via Google Meet. Please register (prijava na delavnico) to attend. We will e-mail you the link the day before the event.