Porota

Predstavniki društva

Petra Lesjak Tušek
Tanja Gobec
Kaja Jakopič
Tjaša Slokar Kos
Katarina Bulatović

Predstavniki javnosti

Jernej Amon Prodnik
Nina Kožar
Peter Čakš
Gorazd Kovačič

Porota za nagrado s področja novinarske fotografije

Matej Povše
Luka Dakskobler
Nika Hölcl Praper
Srdjan Živulović
Uroš Hočevar

Obe poroti za novinarske nagrade sta bili imenovani leta 2016, mandat porot traja tri leta.