Subvencija za samozaposlitev – v 2014 se program ne izvaja več

Subvencija za samozaposlitev – v 2014 se program ne izvaja več

Z letom 2014 se ukinja subvencija za samozaposlitev. Zavod za zaposlovanje je sicer iz tega naslova za leto 2014 še prejel 12 milijonov evrov sredstev, a jih bodo porabili za kandidate, ki so bili v program vključeni leta 2013.

Alternativni program, ki se bo v 2014 izvajal za 360 mladih brezposlenih oseb je Podjetno v svet podjetništva. Namenjen je mladim do 35. leta z višjo in visoko stopnjo izobrazbe, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in so se pripravljeni preskusiti v podjetništvu. Razpise za vključitev v program objavljajo regionalni razvojni centri.

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) vključuje brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev. To je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 5.000 EUR bruto v enkratnem znesku.

V program samozaposlovanja se lahko v skladu z zaposlitvenim načrtom vključi oseba, ki ima poslovno idejo in za katero je med drugim ugotovljeno, da v zadnjih 5 letih ni prejela sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev od Zavoda ter da v zadnjih 12 mesecih ni bila samozaposlena in izpolnjuje druge pogoje za pridobitev subvencije (samozaposlitev v Republiki Sloveniji, za polni delovni čas ipd.).

V presojo poslovne ideje v okviru priprav na samozaposlitev se lahko vključite, če ste najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu:

  • v evidenci brezposelnih oseb
  • kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena.

Postopek vključevanja v program samozaposlovanja se izvaja v nekoliko razširjeni obliki. Pred pridobitvijo subvencije za samozaposlitev se bo oseba morala vključiti v program Priprave na samozaposlitev, ki se bo izvajal v dveh fazah.

Oseba se bo tako najprej vključila v Svetovalni intervju za presojo kandidatove poslovne ideje, kjer bodo zunanji podjetniški svetovalci preverili podjetniško idejo kandidata in podali mnenje o možnosti uresničitve poslovne ideje in samozaposlitve in smiselnosti vključitve v delavnico. Nato se bo oseba vključila v 3 – dnevno delavnico Priprava na samozaposlitev, kjer bodo kandidatom predstavljene in podane podjetniške vsebine (osnove podjetništva, financiranje podjetja, trženje in predstavitve). Po zaključeni delavnici bo lahko oseba oddala vlogo za pridobitev subvencije.

Kdor pridobi subvencijo, mora samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti. V nasprotnem primeru je dolžan zavodu vrniti sredstva oziroma prejeto subvencijo.

Več informacij o načinu pridobitve teh sredstev najdete na straneh zavoda RS za zaposlovanje.

Oseba v evidenci brezposelnih oseb, ki ne prejema dajatev iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, mora sicer izpolnjevati vse svoje obveznosti kot aktivni iskalec zaposlitve v skladu z zaposlitvenim načrtom. Pri tem pa ni omejen njen morebitni zaslužek po kakršni koli pogodbi (pogodba o delu, avtorska pogodba, delovršna pogodba ipd.).