Poročilo Porote za podelitev nagrad Consortium Veritatis / Bratstvo resnice

Novinarske nagrade Društva novinarjev Slovenije, ki šteje skoraj 1300 članov, so edine nagrade s področja novinarstva v Sloveniji, ki jih podeljuje novinarska skupnost sama. Nagrade preko društva financirajo novinarji sami, s podelitvijo pa izkažejo koleg
Porota za podelitev nagrad Consortium veritatis/Bratstvo resnice za leto 2010, se je sestala v ponedeljek, 8. novembra 2010, v prostorih Društva novinarjev Slovenije, Wolfova 8, Ljubljana.

Od predstavnikov javnosti so bili prisotni dr. Božo Repe in mag. Brankica Petković, dr. Andrej Fištravec je glasoval korespondenčno. Od predstavnikov Društva novinarjev Slovenije so se zasedanja porote udeležili Grega Repovž, Tanja Starič, Tanja Gobec in Brane Piano. Jurij Gustinčič je svoje glasove oddal korespondenčno.

Porota je ugotovila, da je do 15. oktobra 2010 – v javnem razpisu določen rok – na njen naslov prispelo 10 predlogov za nagradi za dosežke mladih novinarjev in 20 predlogov za tri nagrade za izstopajoče novinarske dosežke, med njimi 6 predlogov za dosežke novinarjev lokalnih in regionalnih medijev. Za nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je porota prejela 9 predlogov. Med predlaganimi novinarkami in novinarji je bilo precej takih, ki niso člani Društva novinarjev Slovenije. V skladu s 3. odstavkom 5. člena pravilnika o novinarskih nagradah je bilo potrebno pridobiti njihovo pisno soglasje, da kandidaturo sprejemajo. Soglasje so dali vsi predlagani kandidati. Porota je o izbiri nagrajencev odločala s tajnim glasovanjem.

Porota za izbor nagrajencev za izstopajoče stvaritve s področja novinarske fotografije v sestavi Boris Vugrinec, Nace Bizilj, Joco Žnidaršič. Manca Juvan in Jure Eržen, se je sestala 9. novembra in izmed 9. avtorjev, ki so se potegovali za nagrado za posamično fotografijo in 10. avtorjev, ki so na razpis prijavili reportažo, izglasovala nagrajenca.

1. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva prejme:
BLANKA DOBERŠEK, TV Slovenija

2. Nagradi za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2010 prejmeta:
JELENA AŠČIĆ, TV Slovenija in ZORANA BAKOVIĆ, Delo

3. Nagrado za izstopajoče dosežke v lokalnih in regionalnih medijih prejme:
IGOR VIDMAR, Dolenjski list

4. Nagradi za izstopajoče stvaritve s področja novinarske fotografije prejmeta:
TIT KOŠIR, Večer, za reportažo in MATJAŽ RUŠT, Siol.net, za posamično fotografijo

5. Debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, prejmeta:
MARJAN HORVAT, Mladina in JURE BRAČKO, POP TV

Poroti za podelitev nagrad Consortium veritatis/Bratstvo resnice za leto 2010 sta tudi tokrat ob zaključku svojega dela izrazili zadovoljstvo nad velikim številom zelo kakovostnih predlogov za stanovska priznanja in nagrade.