Razpis novinarskih nagrad 2010

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s sklepom, sprejetim 07. septembra 2010, objavlja razpis za nagrade Consortium veritatis / Bratstvo resnice.
Za novinarske dosežke od septembra 2009 do septembra 2010 bodo podeljene naslednje nagrade:

1. nagrada za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva;
nagrado sestavljata zlato odličje in denarna nagrada,

2. dve nagradi za izstopajoče novinarske stvaritve v letu 2010; 
dobitnika prejmeta diplomi in denarni nagradi,

3. nagrada za izstopajoče novinarske stvaritve v letu 2010 v lokalnih in regionalnih medijih; 
dobitnik prejme diplomo in denarno nagrado,

4. dve debitantski nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let; 
dobitnika prejmeta diplomi in denarni nagradi,

5. nagradi za izstopajoče stvaritve v minulem letu na področju novinarske fotografije v dveh kategorijah:
– nagrada za v letu 2010 objavljeno reportažo, ki obsega izbor do 6 fotografij,
– nagrada za izjemni fotografski dosežek v letu 2010, ki obsega izbor do 6 posameznih fotografij;
dobitnika prejmeta diplomi in denarni nagradi.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki za novinarske dosežke od septembra 2009 do septembra 2010. Predlogi morajo poleg imen predlagateljev in kandidatov vsebovati tudi obrazložitev in dokazila. Za nagrade se lahko praviloma potegujejo člani DNS, izjemoma pa tudi nečlani, ki morajo na kandidaturo pisno pristati.

Kandidati za nagrado s področja novinarske fotografije, se z izborom od septembra 2009 do septembra 2010 objavljenih fotografij, prijavljajo sami. Kandidat se lahko poteguje za nagrado v obeh kategorijah. Izbor fotografij kandidati pošljejo na pomnilniškem nosilcu, ki ga označijo s šifro, saj porota izbor opravi anonimno.

Rok za predložitev kandidatur in izborov avtorskih del se izteče 15. oktobra 2010.

Poroto sestavljajo: dr. med. Rajko Kenda, dr. Andrej Fištravec, dr. Božo Repe, mag. Brankica Petković kot predstavniki javnosti ter Jurij Gustinčič, Tanja Gobec, Tanja Starič, Brane Piano in Gregor Repovž kot predstavniki DNS.

Poroto za izbor nagrade s področja novinarske fotografije sestavljajo: Boris Vugrinec, Manca Juvan Hessabi, Nace Bizilj, Jure Eržen in Joco Žnidaršič.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili društvo prejema na naslovu:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Wolfova ulica 8
1001 Ljubljana