Zvočni arhiv predavanj na novinarskih dnevih

Arhiv predavanj v MP3 datotekah

Četrtek, 25. november 2010

Skupščina 2010

Stanovske razprave

Okrogla miza: Prihodnost organiziranosti novinarske skupnosti

Je treba ustanoviti zbornico? Naj se Društvo novinarjev Slovenije preoblikuje v sindikat? Naj se sindikat in društvo združita? Ali novinarskemu poklicu zadostuje sindikalno in društveno predstavništvo? Je sedanja organiziranost preživeta? Kje so mladi novinarji?

Miro Oppel, dolgoletni novinar Rai, aktivni član področnega sindikata Usigrai na Rai-u in sindikata italijanskih novinarjev, v Vsedržavnem svetu italijanske časnikarske zbornice v Rimu – Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti predstavnik časnikarjev iz dežele Furlanije Julijske krajine
Grega Repovž, predsednik Društva novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije
Gojko Bervar, upokojeni novinar Radia Slovenija, član programskega sveta RTVS
Matija Stepišnik, novinar in komentator Večera
Ksenija Horvat Petrovčič, novinarka in komentatorka TV Slovenija, ki razpravo tudi vodi

Petek, 26. november 2010

Okrogla miza: zakon o medijih

Je v predlogu zakona uredniška avtonomija res odveč in prenormirana? Kdo komu pregloboko posega v pravice, uredništva lastnikom in upravam ali obratno? Kako avtonomijo izvajati na ravni medijskih hiš in uredništev? Kako razdeliti denar za medije?

Vojko Stopar, direktor Direktorata za medije pri MK
Cene Grčar, odvetnik družbe Pro plus
Dr. Sandra Bašič Hrvatin, medijska strokovnjakinja, predstojnica oddelka za medijske študije na koprski Fakulteti za humanistične študije
Miran Lesjak, v.d. urednik Objektiva, Dnevnik
Jožica Dorniž, odgovorna urednica Dolenjskega lista
Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije
Klara Škrinjar, novinarka Dela, ki pogovor tudi vodi

Predavanje: Primer index.hr

Primer neodvisnega spletnega medija v večinskem lastništvu novinarjev, ki ima sloves najinovativnejšega hrvaškega portala. Je lastništvo v rokah novinarjev prednost?

Matija Babić, avtor projekta, odgovorni urednik in solastnik najbolje obiskanega hrvaškega spletnega portala index.hr

Predavanje: Srečni, lepi in zadovoljeni

Dr. Vesna V. Godina, sociologinja in kulturna antropologinja, FDV

Kot pravi sama, je tisto, kar res zna, podirati zakoličene predstave o normalnosti. Vesna Vuk Godina o slovenski državi pravi: »Če prekopiraš tuje socialne, ekonomske in politične rešitve, za katere ni kulturnega kapitala, vodiš družbo v destrukcijo.«…

Sobota, 27. november 2010

Predavanje: Jezik namigovanj ali jezik zvezd?

Milan Dekleva, pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar in urednik

V eseju ne razmišljam o jezikovnih napakah, ki se kopičijo v javnih glasilih. Te o le simptomi bolehnega stanja zavesti, nemarnega odnosa do jezika…