O pobudi

Od leta 1994, ko je Evropska komisija z dnevnega reda javne razprave dokončno umaknila kakršnokoli iniciativo za sprejemanje skupne politike omejevanja medijske koncentracije in zagotavljanja medijskega pluralizma, pa do danes, smo državljani in državljanke brez uspeha opozarjali na uničujoče posledice popolne liberalizacije medijskega trga.
V dveh desetletjih je Evropski parlament komisijo večkrat pozval, da učinkovito ukrepa pri zagotavljanju svobode izražanja, svobode medijev in medijskega pluralizma – žal brez uspeha.
Državljani in državljanke s to pobudo od evropskih inštitucij zahtevamo, da vprašanje medijskega pluralizma in varovanja svobode izražanja vključijo na dnevni red javne razprave in sprejmejo ustrezno zakonodajo. Čeprav se Evropska komisija sklicuje na to, da na področju svobode izražanja nima nobenih pristojnosti, državljani in državljanke zahtevamo, da si te pristojnosti vzame in prepreči dokončno uničenje medijskega prostora.
Podpis te pobude je prvi korak pri boju za pravico do komuniciranja, ki ne pripada medijskim korporacijam, ampak nam – državljanom in državljankam. Javni interes na področju medijev, ki so si ga privatizirala medijska podjetja, mora postati ključno vodilo pri oblikovanju nove medijske politike.
Mediji so za demokracijo tako pomembni, da njihovo upravljanje in delovanje ne moreta biti last in pravica samo peščice privilegiranih. To je pravica in dolžnost nas vseh.

Za medije v interesu vseh, zahtevamo:

 • STRATEGIJO
  ker danes ni ciljev
 • JAVNE POSTOPKE
  ker so danes tajni
 • STALNI VPOGLED V STANJE
  ker je danes resnica skrita
 • VKLJUČITEV DIGITALNE SFERE
  ker je postala pomembna že včeraj


To je pravica in dolžnost nas vseh!

S to pobudo ZAHTEVAMO:

 • Sprejemanje evropske zakonodaje, ki bo zaščitila medijski pluralizem in razbila medijske monopole;
 • Popolno transparentnost in sledljivost (ter javno objavo) pisanja in nastankov vseh zakonov in ostalih dokumentov za medijsko področje;
 • Natančno evidenco in javno objavo podatka o tem, kdo je avtor katerega predloga (oziroma kdo ga je predlagal), evidenco in javno objavo vseh prejetih predlogov in argumentacijo ter obrazložitev, zakaj je bil določen predlog vključen v zakon ali strategijo ter hkrati tudi to, zakaj določen predlog ni bil vključen. S tem želimo preprečiti klientelistično pripravo zakonov in uvajanje privatnih interesov na raven zakonske norme;
 • Da se za sofinanciranje javnega interesa na področju medijev določijo kriterije, ki sledijo potrebam državljanov in državljank in ne poslovnim interesom maloštevilnih medijskih lastnikov. Vsi postopki morajo biti transparentni, njihov temeljni cilj mora biti usmerjen na zagotavljanje interesov državljanov in državljank;
 • Da Evropska komisija učinkovito izvaja vse zakonske določbe o preprečevanju nedovoljene koncentracije v medijih in razveljavi vse medijske nakupe, pri katerih je prišlo do oškodovanja medijske lastnine;
 • Javno objavo imena lastnikov medijev in afiliacije vseh medijskih delavcev s posameznimi političnimi strankami in gospodarskimi elitami;
 • Varovanje javnih servisov kot edinega javnega dobra, ki ga državljani in državljanke imamo na področju komuniciranja;
 • Preprečitev kakršnikoli političnih poskusov ugašanja in utišanja javnih medijev;
 • Pripravo ustreznih mehanizmov za podporo kakovostnega novinarskega dela, predvsem za podporo projektov preiskovalnega novinarstva;
 • Pripravo ustreznih mehanizmov za podporo zaposlovanja novinarjev. Prekerizacija novinarstva ogroža svobodo medijev;
 • Pripravo ustreznih mehanizmov za učinkovit nadzor izvajanja medijske politike;
 • Podporo lokalnim neprofitnim in skupnostnim medijem, ki bodo skrbeli za medijske potrebe lokalnih skupnosti;
 • Podporo izobraževanju novinarjev in vseh zaposlenih v medijskem sektorju (ustrezna štipendijska politika);
 • Podporo programom medijske pismenosti in aktivnega vključevanja državljanov v oblikovanje medijske politike;
 • Da se zagotovi delež radiofrekvenčnega spektra, ki bo namenjen lokalnim skupnostim, civilnodružbenim skupinam in iniciativam, ki bodo ustvarjala programske vsebine;
 • Javno predstavitev ekonomskih in finančnih ocen stroškov digitalizacije radiodifuzije. Ugotovi naj se, kdo bo nosil finančno breme digitalizacije. Zahtevamo pripravo in oceno stroškov in načinov odpravljanja »digitalne izključenosti« in aktivnih mehanizmov za vključevanje »deprivilegiranih« skupin v te spremembe;
 • Vzpostavitev novega neodvisnega strokovnega organa za oblikovanje smernic razvoja interneta. V tem organu ne smejo sedeti politiki in zastopniki parcialnih interesov korporacij, ampak strokovnjaki, ki bodo delovali v javnem interesu. Evropska komisija naj se javno in jasno opredeli do prihodnosti interneta, namesto da brezglavo sledi restriktivnim politikam, ki jo vodijo nekatere države in mednarodne organizacije.
preberi zahteve

DELOVANJE MEHANIZMA PETICIJE

Evropska državljanska pobuda (EDP) je novo orodje mednarodne participatorne demokracije, ki omogoča, da lahko milijon evropskih državljanov Evropski komisiji neposredno predloži zakonodajni predlog. EDP ni še ena peticija: je realen zakonodajni proces, ki deluje od spodaj navgor in ti dovoljuje, da usmerjaš evropsko agendo!

Evropska državljanska pobuda za medijski pluralizem promovira idejo, da bi evropske institucije morale varovati pravico do neodvisnih in raznovrstnih informacij, kot je zapisano v Evropski listini o človekovih pravicah. Od Evropske komisije zahtevamo direktivo, ki bo ščitila medijsko pluralnost in poenotila zakonodaje posameznih držav.

Zbrati moramo milijon podpisov iz vsaj sedmih držav članic Evropske unije. V vsaki od teh sedmih držav je določen minimum zbranih podpisov.

Morda bo trajalo dlje kot podpis ostalih spletnih peticij, vendar gre za legalen in demokratičen proces, ki vodi do realne spremembe - zato, strpno! Sploh pa ti bo vzelo največ dve minuti.


uradna stran pobude

Aktualno


Warning: include(SimplePie_Restriction.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(): Failed opening 'SimplePie_Restriction.php' for inclusion (include_path='.:/home/novina95/public_html/protected/components:/home/novina95/public_html/protected/models:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(SimplePie_Enclosure.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(): Failed opening 'SimplePie_Enclosure.php' for inclusion (include_path='.:/home/novina95/public_html/protected/components:/home/novina95/public_html/protected/models:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(idna_convert.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(): Failed opening 'idna_convert.php' for inclusion (include_path='.:/home/novina95/public_html/protected/components:/home/novina95/public_html/protected/models:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Ob zaključku državljanske pobude za evropsko medijsko zakonodajo

20. 8. 2014

Zbiranje podpisov za sprejem evropske medijske zakonodaje, ki bi zagotovila medijsko pluralnost, omejila koncentracijo lastništva in konflikte interesov ter zaščitila svobodne in neodvisne medije, se je zaključilo v ponedeljek, 18. avgusta. V imenu vseh sodelujočih v kampanji ... več


Warning: include(idna_convert.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(): Failed opening 'idna_convert.php' for inclusion (include_path='.:/home/novina95/public_html/protected/components:/home/novina95/public_html/protected/models:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

VIDEO: Z Brusljem bo borba, tudi če zberemo 5 milijonov podpisov

06. 7. 2014

Po pogovoru, ki smo ga z Desom Freedmanom in Heleno Milinković izvedli 19. junija v Ljubljani, objavljamo izbor najzanimivejših mnenj in komentarjev naših gostov. Poglejte si ga v spodnjem videu. V kolikor vas zanima celoten pogovor, pa se takrat dogodka niste mogli udeležiti, ... več


Warning: include(idna_convert.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

Warning: include(): Failed opening 'idna_convert.php' for inclusion (include_path='.:/home/novina95/public_html/protected/components:/home/novina95/public_html/protected/models:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/novina95/public_html/yii/framework/YiiBase.php on line 423

V podporo bolgarskim protestom – PRESTAVLJENO

18. 6. 2014

Pridružite se nam v ponedeljek, 21. julija, ko se bomo ob 10. uri dopoldan zbrali pred Veleposlaništvom Republike Bolgarije (Opekarska cesta 35). Predstavili bomo stanje medijev in politike v Bolgariji in prebrali izjavo podpore njihovim državljanom ter protestom, ki se bodo proti ... več

arhiv novic

izjave

"Čas je tak, da moramo novinarji nase prevzeti veliko odgovornost - za medijsko agendo, izbor informacij in njihovo razlago. A čas je obenem takšen, da mora tudi javnost prevzeti svoj del odgovornosti - za svoj izbor. Kakovostnega žurnalizma."

Klara Škrinjar, Delo

"S to pobudo prekinimo medijsko tišino. Pravica do komuniciranja ne pripada medijskim korporacijam, ampak nam - državljankam in državljanom. "

Sandra Bašic Hrvatin

"Novinarstvo je zadnji branik javne rabe uma - ubranimo ga!"

Jela Krečič, Delo