Branko Lobnikar

Branko Lobnikar

Fakulteta za varnostne vede (UM)
strokovnjak za varnostna vprašanja

Nekdanji policist in policijski nadzornik je danes redni profesor s področja varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, kjer predava na vseh treh nivojih študija. Njegova strokovna področja vključujejo policijsko dejavnost, kadrovski menedžment in organizacijsko vedenje. Je avtor številnih prispevkov o različnih vidikih policijske dejavnosti, leta 2013 je za Springer izdal tudi priročnik o policijski dejavnosti v srednji in vzhodni Evropi. Svoje strokovne poglede je izpopolnjeval kot mednarodni strokovnjak pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE), Svetu Evrope in Ženevskem centru za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF). 

Foto: Fakulteta za varnostne vede

Dogodki / Events

25. 11. 2020 - Novinarji in fotoreporterji v nevarnosti