David Jiménez

David Jiménez


novinar in pisatelj

Po poldrugem desetletju poročanja iz Azije in vojnih žarišč je David Jiménez (Barcelona, 1971) presenetljivo stopil na čelo drugega največjega španskega splošnoinformativnega časnika El Mundo. Vplivni uredniški položaj je prevzel leta 2015, čeprav ni imel stikov s političnim in ekonomskim vrhom ter izkušenj z vodenjem redakcije, bil pa je trdno zavezan neodvisnosti.  Prepričan, da v novinarstvu ne sme biti nedotakljivih in da lahko medije reši le ponovno pridobljeno zaupanje bralcev, se je znašel v središču intrig ter nemilosti španskega establišmenta. Odpustili so ga po 366 naslovnicah.

Kar se zgodi v redakciji, navadno tam tudi ostane. Novinarji, pravi, z užitkom objavljamo zgodbe o zlorabah moči in korupciji, ko pa se kaj podobnega zgodi v naših krogih, se sklicujemo na nekakšno imuniteto. Toda Jiménez je o pritiskih ter spregah politike, kapitala in medijev v času svojega mandata spregovoril v knjigi Urednik (El Director). Prvoosebno pripoved, prodanih je bilo že več kot 40.000 izvodov, je mogoče brati kot nefiktivno verzijo Hiše iz kart in obsodbo novinarstva, ki je izgubilo svojo esenco. Resda upoveduje špansko medijsko realnost, a velja poudariti, da ta še zdaleč ni omejena le na Iberski polotok.

 

David Jiménez (1971), a journalist from Barcelona, surprisingly became the editor-in-chief of Spain’s second-biggest daily El Mundo in 2015, after spending a decade and a half reporting from Asia and various conflict zones. He took the influential position despite not having ties with political and business echelons and without experience in newsroom management. However, he was deeply committed to editorial independence. His firm belief that there are no untouchables in journalism and that media can only be saved by regaining the trust of their readers quickly landed him in the centre of intrigue and earned him the scorn of the Spanish establishment. He was let go after 366 issues.

Usually what happens in the newsroom stays in the newsroom. According to Jimenéz, journalists are happy to publish stories about abuse of power and corruption, but when it happens in their own ranks they tend to invoke some sort of immunity. However, he shed light on pressures and ties between politics, capital and media during his stint as the editor in his book El Director (The Editor). The autobiography, which has sold more than 40,000 copies, reads as non-fiction House of Cards condemning a journalism that has lost its essence. While the book tells the story of the Spanish media industry, this reality is far from limited to the Iberian peninsula.

Dogodki / Events

21. 11. 2019 - Večerni pogovor: Ksenija Horvat in David Jiménez