Ervin Hladnik Milharčič

Ervin Hladnik Milharčič

Dnevnik
novinar, kolumnist

Ervin Hladnik Milharčič je novinar in kolumnist časnika Dnevnik. Njegova večinoma zunanjepolitična besedila, tako interpretativna kot informativna, odražajo angažiranost, mar in razgledanost.

Začel je na Radiu Študent. Konec minulega stoletja je bil vojni poročevalec iz Bosne. Na prelomu tisočletja je iz ZDA poročal za Delo. Spremljal je vojno dogajanje na Bližnjem vzhodu, poročal je tudi iz Egipta in Izraela. Leta 2002 je prejel nagrado za najboljše novinarske dosežke Društva novinarjev Slovenije. Ne piše le novinarskih prispevkov, vendar je ob izidu svoje knjige Pot na Orient dejal, da o svetu piše kot novinar.

Ervin Hladnik Milharčič is a columnist and a journalist for Dnevnik, one of the Slovenian national newspapers. His texts are mostly connected with foreign policy and are written in a reporting and interpretative style that reflect his engagement, worldliness and caring for the subjects he focuses on. 

His career started at Radio Študent and led him to become a war reporter from Bosnia at the end of the last century. He continued his journalist path with coverage of the Middle East and reports from Egypt and Israel. Mr. Hladnik Milharčič was a recipient of the 2002 best journalistic achievements award which is awarded by The Slovene Association of Journalists. When his book, entitled The route to the Orient (Pot na Orient) was published, he said he does not see himself merely as a journalist but he does write about the world as one.

Dogodki / Events

25. 11. 2020 - Novinarji in fotoreporterji v nevarnosti