Guy De Launey

Guy De Launey

BBC
dopisnik z Balkana

Guy De Launey je v televizijsko novinarstvo vstopil leta 1995, ko je v Londonu začel delati na javnem BBC. Bil je voditelj, poročevalec in producent za BBC Radio 5 Live, BBC World Service, BBC World TV in BBC 6 Music. Že v teh letih ga je novinarsko delo popeljalo na vse celine tega sveta, od leta 2004 pa je De Launey tuji dopisnik za polni čas. Osem let je poročal o jugovzhodni Aziji iz glavnega mesta Kambodže Phnom Penha, leta 2012 pa se je preselil v Beograd v Srbiji, od koder še danes poroča o državah zahodnega Balkana. Ob televizijskem, radijskem in spletnem delu za BBC iz Beograda poroča tudi za revijo Monocle. 

Guy De Launey entered broadcasting journalism in 1995, when he started working for the public BBC in London. He has been the host, reporter and producer for BBC Radio 5 Live, BBC World Service, BBC World TV and BBC 6 Music. During these years his journalistic work already took him to all continents of this world and since 2004 De Launey has been a full-time foreign correspondent. He reported on Southeast Asia from the Cambodian capital Phnom Penh for eight years, and in 2012 he moved to Belgrade, Serbia, from where he still reports on the countries of the Western Balkans. In addition to television, radio and online work for the BBC, he is also a correspondent from Belgrade for Monocle magazine.

Dogodki / Events

17. 3. 2022 - Chat in a hat