Hana Košan

Hana Košan

Društvo Kralji ulice
predsednica društva, strokovna sodelavka

Socialna pedagoginja Hana Košan je v društvu Kralji ulice začela delovati v študentskih letih, danes pa je njegova predsednica. Je zavzeta borka za pravice tistih, ki so v družbi najbolj spregledani. Kot strokovna vodja na Kraljih ulice usmerja program preprečevanja deložacij, ukvarja pa se tudi z nastanitveno podporo, družinami in ženskami brezdomkami ter terenskim delom. Leta 2021 je bila nominiranka za priznanje Ona 365.

Dogodki / Events

16. 3. 2022 - Medijsko ogledalo / Media Mirror