Jon Lee Anderson

Jon Lee Anderson

The New Yorker
pisatelj, novinar

Jon Lee Anderson je ameriški pisatelj in novinar, ki je svojo kariero začel v Peruju, leta 1979, ko je začel pisati za angleški tednik v Limi, potem pa je na začetku osemdesetih za ameriško revijo TIME pokrival državljanske vojne v Srednji Ameriki. 

Leta 1998 se je priključil stalnemu dopisništvu znamenite ameriške revije The New Yorker. Kot dopisnik je poročal s številnih mednarodnih konfliktnih žarišč (od Sirije, Ukrajine, Libije, Iraka, Afganistana, Libanona do Somalije, Sudana, Angole, Malija, Liberije in Srednjeafriške republike). Zelo podrobno pa pozna tudi razmere v Latinski Ameriki, od koder je pisal o tolpah iz Ria de Janeira, Panamskem kanalu, potresu leta 2010 na Haitiju in Caracaških slumih. 

Jon Lee Anderson je prejemnik številnih novinarskih nagrad, med drugim je tudi član odbora kolumbijske fundacije za novinarstvo Gabriela Garcie-Marqueza. Slednjega je, poleg številnih velikih imen polpretekle zgodovine, tudi podrobno portretiral.

Jon Lee Anderson is an American writer and journalist who began his career in Peru in 1979 when he started writing for an English weekly in Lima. After that he covered the Central American Civil Wars for the American magazine TIME in the early 1980’s.

In 1998, he joined the permanent correspondence of the famous American magazine The New Yorker. He has reported from a number of international conflict zones (from Syria, Ukraine, Libya, Iraq, Afghanistan, Lebanon to Somalia, Sudan, Angola, Mali, Liberia and the Central African Republic). He also knows in great detail the situation in Latin America, from where he wrote about gangs in Rio de Janeiro, the Panama Canal, the 2010 earthquake in Haiti and the Caracas slums.

He is the recipient of numerous journalism awards, he is also a member of the board of the Colombian foundation for journalism created by Gabriel Garcie-Marquez. In addition to the many great names of half-past history, he also portrayed the latter in detail.

Avtor fotografije: Guillermo Ramos Flamerich

Dogodki / Events

25. 11. 2020 - INTERVJU: Jon Lee Anderson