Katarina Bulatović

Katarina Bulatović

članica uredniške ekipe / Editorial Team Member
diplomantka novinarstva / journalism graduate

Dipomantka novinarstva, nekdanja urednica časopisa študentov novinarstva Klin in novinarka notranjepolitične redakcije pri časopisu Delo. Ob preverjanju dejstev in razvijanju instinkta za dobro zgodbo bi rada ohranila vero v možnosti – te so, tudi v novinarstvu, ob trdem delu in močni želji vedno.

Journalism graduate, former editor-in-chief of student newspaper Klin and member of Delo daily team. Besides checking facts and evolving her instinct for a good story she would like to keep her faith in possibilities – they exist, even in journalism, but only with hard work and a strong will.