Klaus Unterberger

Klaus Unterberger

ORF
voditelj in vodja Oddelka za javno vrednost

Klaus Unterberger je velikan javnih medijev. Kot vodja Oddelka za javno vrednost (Public Value Department) na avstrijski javni radioteleviziji (ORF) usmerja javno poslanstvo tega medija. Med drugim je zadolžen za bistvene elemente nadzora kakovosti ORF, je tudi član tamkajšnjega odbora za etiko. Unterberger obenem vodi televizijsko oddajo Dialogforum, kjer spodbuja javno razpravo o kakovostnem novinarstvu na javnih medijih, sodeloval pa je tudi pri ustvarjanju več televizijskih dokumentarnih filmov. Je eden od pobudnikov manifesta za izobljšanje spletnih platform javnih servisov (Public Service Internet Manifesto), na več mednarodnih projektih pa sodeluje tudi z Evropsko radiofuzno zvezo (EBU).

Klaus Unterberger is a giant of public service media. As Head of the Public Value Department at Austrian Broadcasting Coorporation (ORF) he is guiding the public service mission of the media. He is in charge of substantial elements of ORF’s quality control system and a member of the Board of Ethics. He is also a host of the TV program Dialogforum, where he is encouraging the public debate of quality journalism on Public Service Media. He is also producing TV documentaries. Unterberger is one of initiators of the international Public Service Internet Manifesto and he is closely working with the European Broadcasting Union (EBU) on different international projects. 

Dogodki / Events

16. 3. 2022 - Javni servisi v primežu politike