Luka Černe

Luka Černe

član uredniške ekipe / Editorial Team Member
študent novinarstva / journalism student

Novopečeni študent novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Ker se v ta posel šele uvaja, bo več poslušal, kot spraševal. Zase pravi, da zelo malo zna, vendar se hitro uči. Za slednje upa, da mu bo med drugim čimbolj pomagalo na faksu.

Newborn student of Journalism on Faculty of Social sciences. He is new in this business, so he prefers to listen than ask. He does not know a lot, but he is a quick learner. Hopes that quick learning will help him at studying.