Maja Pavlin

Maja Pavlin

članica uredniške ekipe / Editorial Team Member
študentka novinarstva / journalism student

Zanimajo jo zgodbe – žalostne, vesele, težke, sproščene … ni pomembno, dokler je zgodba zanimiva. Novinarstvo je izbrala, saj jo zanima milijon in ena stvar. Najlažje dela pod pritiskom, zaradi česar včasih tudi prekorači kakšen rok. Je študentka novinarstva na Fakulteti za družbene vede, večletna podpredsednica društva študentov novinarstva FEJS Slovenija in članica sekretariata mednarodne Zveze FEJS.

She is interested in stories … it doesn’t matter whether they are sad, happy, funny etc. It only matters that the story is interesting. She chose to study journalism because she is interested in way to many things. She likes to work under pressure althought that sometimes means that she misses the deadline. She studies journalism at the Faculty od Social Sciences, has been a vice-president of Forum for journalism students FEJS Slovenia for four years and is also a memeber of secretariat of the international FEJS.