Petra Marc

Petra Marc

programska svetovalka festivala / Festival Programme Advisor
novinarka in redaktorica na RTV Slovenija / Journalist and Redactor at RTV Slovenia

Novinarka v zunanjepolitični redakciji Televizije Slovenija in redaktorica zunanjepolitične oddaje Globus. Kaj jo torej zanima? Zunanja politika. Poleg informativnih oddaj uživa ob gledanju dokumentarcev, tako tistih zgodovinskih, kot tistih, ki prikazujejo vsakdanje ljudi in dogodke širom sveta. Je racionalna, organizirana, premalo spontana, a vedno nasmejana.

Foreign news journalist of Television Slovenia and editor of the weekly programme Globus which specializes on foreign policy. What is she interested in? Foreign policy. In addition to daily news programmes she also enjoys watching different types of documentaries; from historic ones to those which depict everyday people and different types of events from all around the world. She is rational, organised, not spontaneous enough, but always smiling.