Romana Biljak Gerjevič

Romana Biljak Gerjevič

pomočnica izvršne producentke / Assistant Executive Producer
novinarka / Journalist

Novinarka N1 Slovenija, pred tem v spletni redakciji časnika Dnevnik. Kot raziskovalka sodeluje s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Journalist for N1 Slovenia, before that a web journalist for newspaper Dnevnik. She collaborates with Faculty of Social Sciences (University of Ljubljana) as a researcher.