Romana Biljak Gerjevič

Romana Biljak Gerjevič

izvedbena ekipa / Executive Team
novinarka / Journalist

Diplomirana novinarka, skoraj magistrirana sociologinja. Nekdanja članica izvršnega odbora mednarodnega društva študentov novinarstva FEJS in nekdanja predsednica slovenske enote.

Graduated journalist, almost holding a master’s degree in sociology. Former Executive Board of the international association of journalism students FEJS member and a former president of the Slovene section.