Senja Pollak

Senja Pollak

Institut Jožef Stefan
raziskovalka

Pred petimi leti je pridobila doktorat iz prevajalskih študij s poudarkom na jezikovnih tehnologijah na ljubljanski Filozofski fakulteti, nakar se je kot raziskovalka zaposlila na oddelku za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan. V svojem znanstvenem raziskovanju se osredotoča na področja obdelave naravnega jezika, rudarjenja besedil in računalniške ustvarjalnosti. V okviru oddelka za tehnologije znanja je tudi koordinatorica mednarodnega projekta EMBEDDIA, tekom katerega bodo z umetno inteligenco ustvarili računalniška orodja, ki bodo v korist novinarjem pri delu. V preteklem letu je bila tudi raziskovalna sodelavka na Inštitutu Usher Univerze v Edinburghu.

Dogodki / Events

21. 11. 2019 - Medijska bera 2019 / Media Harvest 2019