Tea Kačar

Tea Kačar


lektorica, jezikovna svetovalka in predavateljica

Tea Kačar, po izobrazbi profesorica slovenščine in filozofije, se z lektoriranjem ukvarja od leta 2006. V ta poklic se je uvedla v časopisni hiši Delo. Lektorira vse zvrsti, največ pa naravoslovje in besedila iz sodobne umetnosti, oglaševanja, glasbe, oblikovanja, informatike idr. O vseh vsebinskih popravkih se posvetuje s strokovnjaki oziroma uporablja primerne strokovne priročnike. Če je le mogoče, sodeluje z avtorjem besedila in se z njim usklajuje. Le tako lahko nastane izdelek, v katerem ni pravopisnih in slovničnih napak ter pomenskih dvoumnosti. Z lektoriranjem za zahtevne naročnike se ukvarja že več kot desetletje. Več na: https://www.teakacar.si/

Dogodki / Events

17. 3. 2022 - Al’ prav se piše Covid ali kovid?