Vesna Marinko

Vesna Marinko

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
v. d. direktorice agencije

Vesna Marinko je strokovnjakinja s področja varnosti cestnega prometa, soavtorica Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 ter drugih s prometno varnostjo povezanih strategij in drugih ključnih dokumentov. Na področju varnosti cestnega prometa ima bogate evropske in mednarodne izkušnje. Kot vršilka dolžnosti od letošnjega maja vodi Agencijo za varnost prometa, kjer je bila pred tem zaposlena kot vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa, obenem pa je sodelovala tudi pri vzpostavljanju delovanja Agencije v letu 2010. Pred tem je delovala pod okriljem nekdanjega Ministrstva za promet, današnjega Ministrstva za infrastrukturo.

Dogodki / Events

21. 11. 2019 - Kdo še potrebuje lokalne dopisnike?