Žana Erznožnik

Žana Erznožnik

članica uredniške ekipe / Editorial Team Member
študentka novinarstva / journalism student

Študentka novinarstva z zanimanjem za vse, še posebej pa družbeno-politične in kulturne tematike. Kot aktivna članica društva FEJS piše za časopis študentov novinarstva Klin. Kadar ne dela ali bere, se izpopolnjuje v solo petju, piše poezijo ali pa se s sabo in svetom povezuje v naravi.

Journalism student with an interest for everything, especially socio-political and cultural topics. As an active member of Association for Journalism students FEJS she writes for the student newspaper Klin. When she is not working or reading, she is improving herself in solo singing, writing poetry or rediscovering her bond with the world and herself in nature.