Internews, EPIC: Čezmejno poročanje o evropskih volitvah

Razpisi

Internews, EPIC: Čezmejno poročanje o evropskih volitvah

Organizacija Internews bo podprla čezmejni, skupen novinarski projekt, ki ga bodo skupaj predlagale štiri medijske hiše iz Madžarske, Poljske, Romunije in Slovenije, v okviru katerega bodo v času pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale od 6. do 9. junija 2024, skupaj obravnavale vprašanje ali tematike, pomembne za mlado občinstvo v vseh štirih državah.

Sodelujoči mediji lahko predlagajo katero koli vprašanje in specifično tematiko za serijo, za katero skupaj menijo, da je pomembna za mlade v vseh štirih državah in tesno povezana z glavnimi temami in vprašanji javnega interesa, ki zadevajo ljudi v teh državah članicah EU. Pri oblikovanju predloga je treba zagotoviti, da bodo nastale zgodbe čezmejno pomembne, na primer z opredelitvijo temeljnih vprašanj in uporabo zornih kotov, primernih za občinstvo v vseh štirih državah.

Vsebine, ki bodo nastale v okviru projekta EPIC, morajo uporabljati inovativne pristope, zorne kote, orodja za pripovedovanje zgodb, formate, distribucijo in promocijo (proračun za to je vključen v nepovratna sredstva) za posredovanje, vizualizacijo ali pojasnjevanje sicer zapletenih zgodb ali vprašanj, pri čemer mora biti vsebina zanimiva in doseči široko občinstvo.

Sodelujoči medij v Sloveniji bo prejel do 10 tisoč ameriških dolarjev za kritje njegovega deleža produkcijskih stroškov (stroški plač, zunanjih sodelavcev ipd.). Trajanje projekta je tri mesece oziroma do junija 2024.

Prijavijo se lahko mediji, ki so pravno registrirani v Sloveniji in so vsaj eno leto aktivni na slovenskem spletnem medijskem trgu. Medij ne sme biti v lasti ali upravljanju javnih organov, lokalnih ali nacionalnih oblasti, političnih strank ali posameznikov, ki opravljajo javne funkcije ali funkcije v političnih organizacijah (ali njihovih bližnjih sorodnikov).

Rok za prijavo je ponedeljek, 11. marec, ob 23.59. Prijave zbirajo na naslovu SI-EPIC-Grants-mbx@internews.org.

Opomba: V prijavnici boste predlagali zgodbo o temi ali specifičnih problematikah, za katere menite, da so pomembne za mlade v vseh štirih sodelujočih državah. Če bo vaš medij izbran za sodelovanje v projektu, vas bo Internews morda prosil, da spremenite koncept tako, da bo ustrezal skupnemu predlogu vseh štirih sodelujočih medijskih hiš.

PODROBNOSTI IN PRIJAVNI OBRAZCI