Društvo novinarjev Slovenije razpisuje nagrade ČUVAJ/WATCHDOG 2023:

 1. nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva;
 2. nagrade za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let;
 3. nagrade za izstopajoče novinarske dosežke;
 4. nagrade za izstopajoče dosežke na področju novinarske fotografije v dveh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij.

Poroto sestavljajo: Andreja Gomboc, Jana Javornik, Andraž Zorko (predstavniki javnosti), predsednik ali predsednica Društva novinarjev Slovenije, Adrijan Bakič, Špela Kuralt, Andreja Kutin in Metka Majer (predstavniki DNS) ter predsednik ali predsednica porote za novinarsko fotografijo.

Poroto za nagrade s področja novinarske fotografije sestavljajo: Sašo Bizjak, Barbara Čeferin, Nik Erik Neubauer, Matjaž Rušt in Borut Živulović.

Pravila prijave:

Za nagrade v kategoriji izstopajoči novinarski dosežki lahko poleg profesionalnih novinarjev in novinark kandidirajo tudi mediji, uredništva, projekti in posamični prispevki.

Predlagate lahko:

– novinarske prispevke (članke, oddaje);

– izjemno delo skupine novinarjev, novinarske ekipe, uredništva; izstopajoče dosežke medijske hiše;

– izstopajoče stvaritve v spletnih medijih (tudi grafike, podatkovne baze …);

– izstopajočo integracijo medijev in družbenih omrežij;

– komentatorje, kritike, satiro;

– prispevke, ki so imeli odločujoč vpliv na lokalno ali regionalno okolje;

– dosežke v preiskovalnem novinarstvu;

– stalno kakovost specializiranega in agencijskega novinarstva;

– karikature, stripe, fotomontaže ter naslovnice.

Predlagateljem ponujamo široko možnost izbire najboljših novinarskih del. Tudi zgoraj našteto je le okvir, predlagate lahko dela izven njega, če ocenite, da gre za presežek.

Porota pri odločanju o nagradah za izstopajoče novinarske dosežke posebno pozornost nameni področjem novinarskega ustvarjanja, ki v širši javnosti niso tako opazna, in dosežkom novinarjev iz lokalnih oziroma manjših medijev.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo člani, uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki.

Za nagrade se lahko potegujejo novinarska dela, objavljena od 7. septembra 2022 do objave razpisa 8. septembra 2023.

Predlog mora poleg kontaktnih podatkov predlagatelja in kandidata ter navedbo kategorije, v kateri se kandidat poteguje za nagrado, vsebovati tudi obrazložitev in dokazila.

Predlog za nagrado mora vsebovati soglasje kandidata, ki ni član društva. V primeru, da je prijavljeno delo ustvarilo več avtorjev, mora prijavitelj pridobiti soglasja vseh. Kot dokazilo zadošča izjava prijavitelja, da kandidat/i soglaša/jo. Porota predlogov brez soglasja ne obravnava.

Prijavnine ni.

Rok za predložitev kandidatur in izborov se izteče 9. oktobra 2023.

Predlagamo, da predloge oddate preko spletnega prijavnega obrazca. V primeru velikega obsega priloženih gradiv, nam te pošljite na naslov generalni@novinar.com.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili, kakor doslej, prejemamo tudi na naslovu:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana

Pogoji, določeni v pravilniku razpisa, so zavezujoči in Društvo novinarjev Slovenije si pridržuje pravico, da zavrne ali izključi vsako prijavo, ki ni oddana v skladu s pogoji iz pravilnika.

Nagrade bomo predvidoma podelili 24. novembra 2023.

Pravila prijave za izjemne dosežke s področja novinarske fotografije

Posamična fotografija in reportaža/zgodba/serija:

– natečaj Društva novinarjev Slovenije je odprt le za profesionalne fotografe;

– fotograf mora biti avtor prijavljenih fotografij;

– urednik fotografije, ki prijavlja dela fotografov, mora imeti soglasje avtorja prijavljenih del;

– posamezne fotografije morajo biti ustvarjene v obdobju od septembra preteklega leta do objave razpisa tekočega leta;

– fotografija/fotografije so lahko predhodno objavljene ali tudi neobjavljene v medijih (izjema za izjemne dosežke v novinarski fotografiji);

– v vsaki kategoriji lahko kandidat prijavi posamezno fotografijo ali zgodbo/reportažo/serijo, vsaka fotografija je lahko prijavljena samo enkrat;

– vsak kandidat lahko v vsaki kategoriji prijavi več posamičnih fotografij oziroma zgodb/reportaž/serij;

– zgodba/reportaža/serija mora vsebovati najmanj 3 in največ 10 fotografij;

– žirija lahko premakne dela v drugo kategorijo.

Tehnične zahteve:

– fotografije se sprejemajo samo v digitalni obliki v formatu “.jpeg”;

– dolžina daljše stranice ne sme presegati 2000 “pikslov”;

– vse fotografije morajo imeti barvni profil sRGB ali AdobeRGB;

– fotografije morajo imeti v imenu datoteke samo šifro prijavitelja ter kategorijo in ne smejo vsebovati ime avtorja, organizacije ali publikacije (npr.: Triglav-zgodba-03.jpg);

– poleg fotografij je treba oddati tudi krajši pisni opis fotografije ali reportaže/zgodbe/serije, ki naj vsebuje tudi avtorjeve kontaktne podatke, naslov vsake fotografije, zgodbe/reportaže/serije, vsebinski opis. Opis naj bo ločeno naveden ob vsakem imenu (šifri) posamične fotografije, besedilo lahko vsebuje največ 350 znakov;

– navodila za opis fotografije:

 1. Opišite, kdo je na fotografiji in kaj se dogaja na fotografiji.
 2. Mesto in država, v kateri je bila narejena fotografija.
 3. Kontekst dogodka ali novice;

– sprejete bodo le fotografije, ki so v postprodukciji minimalno spremenjene:

 1. Barvni popravki ne smejo vsebinsko vplivati na sporočilnost.
 2. Spremembe kontrasta, barve in/ali barvne nasičenosti, s katero se lahko vpliva na prikritje ali izpostavitev določenih detajlov fotografije, niso dovoljene.
 3. Dodajanje ali izbris določenih delov fotografije ni dovoljeno.
 4. Sprejete bodo le fotografije, ki so narejene v enem posnetku, niso dovoljene, npr. večkratne osvetlitve, diptihi …

Avtorske pravice

– imetnik avtorskih pravic ohrani avtorske pravice za svoje delo; za nagrajene fotografije imetnik avtorskih pravic Društvu novinarjev Slovenije dodeli pravico za neomejeno uporabo v vseh medijih, vključno s družbenimi mediji, v spletni in tiskani obliki, v povezavi z razpisom. Društvo novinarjev Slovenije za te potrebe ni dolžan avtorju nameniti denarnega nadomestila. Nagrajene fotografije se lahko za čas slavnostne podelitve tudi natisne v poljudnem formatu, ki jih po zaključku v razumnem roku preda avtorju nagrajene fotografije. Ob vsaki objavi se obvezno navede avtorja nagrajenih fotografij;

– avtor zadrži vse pravice na svojih fotografijah;

– imetnik avtorskih pravic jamči, da predložitev fotografij ne krši avtorskih pravic in tudi, da s fotografijami ne posega v pravice tretjih oseb.

Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v razpisu sodelujoči posredujejo naslednje osebne podatke:
– ime in priimek predlagatelja, medij in službeni elektronski naslov;
– ime in priimek nominiranca in medij.

Društvo novinarjev Slovenije (upravljavec osebnih podatkov) bo osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih z izpolnitvijo prijave za novinarske nagrade, na podlagi osebne privolitve, uporabljal izključno za namene izvedbe razpisa za nagrade.

Sodelujoči društvu dajejo dovoljenje, da javno objavi imena prejemnikov nagrad na spletnem mestu in v obvestilih za javnost.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov sodelujoči lahko prekličejo z obvestilom, ki ga posredujejo na elektronski naslov generalni@novinar.com.

V primeru suma zlorabe osebnih podatkov se lahko sodelujoči obrnejo na pristojni organ.