Socialna varnost

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Obseg  pravic in  vrste  pravic  iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so določene  z  Zakonom  o  zdravstvenem  varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje  pa  obseg  pravic ter postopek njihovega uveljavljanja določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega:

  • zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela,
  • zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja:

  • plačilo zdravstvenih storitev,
  • nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela,
  • pogrebnina in posmrtnina,
  • povračilo  potnih  stroškov  v  zvezi  z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

Pravice  do  zdravstvenih  storitev  obsegajo  storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, storitve specialistično-ambulantne, bolnišnične  in terciarne dejavnosti, zdraviliškega zdravljenja, reševalnih prevozov,  zdravljenja  v  tujini, pravico do zdravil na recept, pravico do medicinskih  pripomočkov, pravico do storitev v domovih za starejše občane, posebnih  socialno-varstvenih  zavodih in zavodih za usposabljanje, pravico do  obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležbo v organiziranih skupinah za  usposabljanje  in letovanje otrok in šolarjev, pravico do spremstva ter pravico do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini.

Več o tem si lahko preberete na povezavi: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1EF3E0D9DFE6D686C1256E8B004D3914