Skupščine

Skupščine DNS

13. 10. 2023

Rezultati volitev 2023

Za predsednika je bil izvoljen: Kandidat Št. glasov Gašper Andrinek 479   Neizvoljeni kandidat Marjan Lekše ni dobil glasov. V upravni odbor so bili izvoljeni: Kandidat Št. glasov Franja ...
13. 9. 2023

Sklic volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije 2023

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v četrtek, 28. septembra 2023, ob 18.00 v prostorih Društva novinarjev Slovenije (7. nadstropje) na Vošnjakovi 8 v Ljubljani. Dnevni ...
28. 3. 2023

Sklic problemske skupščine DNS

Upravni odbor DNS sklicuje problemsko skupščino, ki bo v sredo, 12. aprila 2023, ob 18. uri v prostorih društva na Vošnjakovi 8 v Ljubljani. Društvo novinarjev Slovenije kot stanovska organizacija povezuje in združuje novinarje, spodbuja ...
10. 11. 2022

Zapisnik redne skupščine Društva novinarjev Slovenije 2022

Na redni letni skupščini 28. septembra 2022 so prisotni s 441 glasovi soglasno sprejeli poročilo o delu upravnega odbora v letu 2021, poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča v letu 2021 in poročilo nadzornega odbora o poslovanju ...
13. 9. 2022

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno skupščino, ki bo v sredo, 28. septembra 2022, ob 12. uri v prostorih Društva novinarjev Slovenije na Vošnjakovi 8 v Ljubljani. Dnevni red skupščine: Izvolitev ...
31. 12. 2021

Zapisnik redne letne skupščine 2021

Na redni letni skupščini 21. decembra 2021 so prisotni s 484 glasovi soglasno sprejeli poročilo o delu upravnega odbora v letu 2020, poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča v letu 2020 in poročilo nadzornega odbora o poslovanju ...
6. 12. 2021

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno skupščino, ki bo v torek, 21. decembra 2021, ob 12. uri v prostorih Društva novinarjev Slovenije na Vošnjakovi 8 v Ljubljani. Dnevni red skupščine: Izvolitev delovnega predsednika ...
31. 12. 2020

Zapisnik redne letne skupščine 2020

Na dopisni skupščini, ki je potekala od 28. od 30. decembra 2020, so prisotni s 457 glasovi sprejeli vse predlagane sklepe ter tako potrdili spremembo 61. člena statuta društva, poročilo o delu upravnega odbora v letu 2019, poročilo o delu ...
14. 12. 2020

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno skupščino, ki bo zaradi epidemioloških razmer potekala dopisno, in sicer od ponedeljka, 28. decembra 2020, ob 8.00 do srede, 30. decembra 2020, ob 17.00. Dnevni red ...
8. 10. 2019

Rezultati volitev 2019

Za predsednico je bila izvoljena: Kandidat Št. glasov Petra Lesjak Tušek 555 V upravni odbor so bili izvoljeni: Kandidat Št. glasov Gašper Andrinek 580 Nika Kunaver 578 Mojca ...
10. 9. 2019

Sklic volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v sredo, 25. septembra 2019, ob 13.00 v prostorih Društva novinarjev Slovenije (7. nadstropje) na Vošnjakovi 8 v Ljubljani. Dnevni ...
30. 6. 2017

Zapisnik redne letne skupščine

Zapisnik skupščine je dostopen TUKAJ.
30. 6. 2017

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva novinarjev Slovenije, upravni odbor vas v skladu s statutom vabi na REDNO SKUPŠČINO DRUŠTVA, ki bo v torek, 6. junija 2017, ob 13.00, v prostorih društva, Vošnjakova 8, ...
8. 10. 2015

Rezultati volitev 2015

Za predsednico je bila izvoljena Kandidat Št. Glasov Petra Lesjak Tušek 594 Neizvoljeni kandidati so zbrali sledeče število glasov Kandidat Št. Glasov Marjan Lekše 1 V upravni odbor so bili ...
8. 10. 2015

Sklic volilne skupščine 2015

Volilna skupščina Društva novinarjev Slovenije bo v četrtek, 24. septembra 2015, predvidoma ob 15:00 v veliki sejni dvorani (6. nadstropje) Zveze svobodnih sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. Dnevni red volilne skupščine Društva ...
4. 4. 2013

Sklic redne letne skupščine 2013

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 19. aprila 2013, ob 17.00 v prostorih Celjskega mladinskega centra, na Mariborski cesti 2. Dnevni red skupščine: Izvolitev delovnega predsednika ...
10. 11. 2011

Predlog sprememb statuta

Predlog sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije, ki se nanašajo na razširitev razsodišča z dvema predstavnikoma iz javnosti. 6. NOVINARSKO ČASTNO RAZSODIŠČE 42. člen Novinarsko častno razsodišče (v nadaljevanju NČR) je ...
10. 11. 2011

Poročilo o delu organov DNS

Poročilo predsednika Društva novinarjev Slovenije o delu sveta in upravnega odbora v letu 2009 in 2010 Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2009 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, ...
24. 5. 2011

Kako glasujemo

Kako poteka glasovanje na skupščini? Statutarna določila V 24. členu statuta DNS je določeno, da skupščino društva sestavljajo vsi člani. Skupščina deluje po načelu en član – en glas. To pomeni, da se skupščine lahko ...
24. 5. 2011

Predstavitve kandidatov

Program Liste je dostopen tukaj. Kandidat za predsednika DNS Spoštovani ! Marjan Lekše, član DNS, kandidiram za predsednika DNS za 4-letno mandatno obdobje. Pisni program aktivnosti za 4-letno obdobje: 1. Nadaljeval bom ...
24. 5. 2011

Poročilo o delu NČR ob zaključku mandata 2007–2011

Novinarsko častno razsodišče sva v tem mandatu vodila dva predsednika: Vili Einspieler in po njegovem imenovanju za dopisnika Dela v Beogradu Ranka Ivelja. Delo NČR in dileme, s katerimi smo se srečevali člani NČR v tem mandatu, je podrobno ...
24. 5. 2011

Poročilo nadzornega odbora

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2010. Na seji nadzornega odbora DNS 10. maja 2011 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje društva za leto 2010. Celotni prihodki so v letu 2010 znašali 128.505 evrov (leta 2009 ...
24. 5. 2011

Poročilo predsednika DNS

Poročilo predsednika Društva novinarjev Slovenije o delu sveta in upravnega odbora v letu 2010. Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2010 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, poleg ...
24. 5. 2011

Sklic volilne skupščine 2011

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v torek, 7. junija 2011, ob 15.00 v dvorani Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. DNEVNI RED SKUPŠČINE 1. Izvolitev delovnega ...
10. 11. 2010

Pravilnik o delu NČR

Predlog sprememb Pravilnika o delu Novinarskega častnega razsodišča PRAVILNIK O DELU NOVINARSKEGA ČASTNEGA RAZSODIŠČA SPLOŠNE DOLOČBE 1.člen Ta pravilnik določa način dela NČR, konstituiranje NČR, potek postopkov, obravnavo ...
10. 11. 2010

Kodeks novinarjev Slovenije

Predlog kodeksa za javno razpravo. KODEKS NOVINARJEV SLOVENIJE Preambula Izhajajoč iz svobode izražanja in pravice do informacij javnega značaja kot temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavljajo ustava in mednarodni ...
10. 11. 2010

Poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča za leto 2010

Poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča Ranke Ivelja I. Leta 2007 je NČR prejelo 30 vlog, leta 2008 41 vlog, leta 2009 (do srede novembra) 42 vlog, od lanskega 18. novembra do letošnjega 19. novembra pa 44 vlog; v tem ...
10. 11. 2010

Sklic redne letne skupščine 2010

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 25. novembra 2010, v dvorani hotela Adria v Ankaranu. Skupščina se bo začela ob 14.30. Dnevni red skupščine: 1. Izvolitev delovnega predsednika ...
10. 9. 2010

STATISTIKA DELA NOVINARSKEGA ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Poročilo obsega delo NČR od 18. novembra 2009 do 19. novembra 2010. NČR je ob 18. novembra 2009 do 19. novembra 2010 prejelo 44 vlog. Od tega eno zahtevo za obnovo postopka v primeru Matjaž Kovačič proti Tini Čuček, ki jo je razsodišče ...
23. 11. 2009

Poročilo predsednika DNS o delu sveta in UO v letu 2008

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2008 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, poleg tega pa smo izvedli tudi redno skupščino. Na skupščini je bilo prisotnih 934 glasov od skupaj 1.322 ...
22. 11. 2009

Poročilo predsednice NČR o delu razsodišča v letu 2008-2009

Leta 2007 je Novinarsko častno razsodišče dobilo 30 vlog, leta 2008 41 vlog in leta 2009 (do srede 18. novembra) 42 vlog, zagotovo pa jih bo do konca leta prispelo še kar nekaj. Praksa tudi kaže, da NČR vsako leto zavrne manj vlog. Leta 2007 ...
13. 11. 2009

Poročilo nadzornega odbora za leto 2008

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2008. Na seji nadzornega odbora DNS 12. novembra 2009 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje društva za leto 2008. Leto 2008 je Društvo novinarjev Slovenije zaključilo z 1.806 ...
12. 11. 2008

Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora v letu 2007

Leto 2007 je bilo še eno nestabilno leto za novinarski poklic v Sloveniji, težave, ki so se začele v letu 2005, eskalirale v letu 2006, pa so se nadaljevale. V posameznih medijih smo bili tudi v letu 2007 priča razrešitvam in premestitvam iz ...
12. 11. 2008

Poročilo predsednika NČR o delu razsodišča v letu 2007–2008

Novinarsko častno razsodišče (NČR) se tudi v zadnjem obdobju, ko je bilo slovensko novinarstvo tarča stopnjevanih političnih in kapitalskih pritiskov, ni soočalo s tem problemom. Nihče ni poskušal posegati v avtonomijo NČR. Na delo ...
12. 11. 2008

Predlog za uskladitev višine članarine

Obrazložitev predlogov sklepov skupščine Članarina v Društvu novinarjev Slovenije je bila zadnjič usklajena junija leta 2001. Takrat je bil sprejet sklep, da se članarina v Društvu novinarjev Slovenije poviša z 1000 na 1500 tolarjev na ...
12. 11. 2008

Poročilo NO o poslovanju društva v letu 2007

Na seji nadzornega odbora DNS 11. novembra 2008 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje društva za leto 2007. Leto 2006 je Društvo novinarjev Slovenije zaključilo z 14.500 evri presežka iz poslovanja. Celotni prihodki so v letu 2007 ...
12. 11. 2008

Sklic redne letne skupščine 2008

Spoštovane članice in člani Društva novinarjev Slovenije, upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje REDNO LETNO SKUPŠČINO, ki bo v četrtek, 27. novembra 2008, v dvorani hotela Adria v Ankaranu.  Skupščina se bo začela ob ...
4. 6. 2007

Sklic volilne skupščine 2007

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v torek, 19. junija 2007, ob 14.00 v dvorani E 3 + 4 v drugem preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani. Dnevni red skupščine: 1. ...
25. 5. 2007

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2006

Na seji nadzornega odbora DNS 25. maja 2007 je odbor potrdil finančno poslovanje za minulo leto. Leta 2006 je imelo društvo približno 3,6 milijona tolarjev presežka iz minulih let. Prihodki društva so znašali 33 milijonov tolarjev, ...
24. 5. 2007

Vizija dela za naslednje mandatno obdobje, ki to ni

Priloga h kandidaturi za predsednika DNS mag. Zorana Medveda, člana Aktiva DNS Maribor Prvič, nimam programa, ker je nek satirik že pred mnogimi leti zapisal, da se s tem ne gre hvaliti, saj že vsak pralni stroj ima veliko programov! ...
21. 5. 2007

Poročilo o delu organov DNS v letu 2006

Zaradi vse bolj zaostrenih razmer v medijih je bil upravni odbor društva v začetku leta 2006 primoran ugotoviti, da Slovenije ni več moč prištevati med države, kjer lahko novinarji in mediji delujejo neovirano. V posameznih medijih smo bili ...
21. 5. 2007

Program dela za mandatno obdobje 2007–2011

Kandidat za predsednika Društva novinarjev Slovenije Grega Repovž Uvod Društvo novinarjev Slovenije je leta 2002 začelo projekt Avtonomija, v okviru katerega je tako med svojimi člani kot v javnosti jasno spregovorilo o vseh ...
30. 10. 2006

Sklic redne letne skupščine 2006

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 16. novembra 2006, v dvorani hotela Adria v Ankaranu, začela se bo ob 11.00. Dnevni red skupščine: 1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine 2. ...
30. 10. 2006

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2005

Na seji nadzornega odbora DNS 3. oktobra 2006 je odbor potrdil finančno poslovanje za minulo leto. Leto 2005 je društvo sicer začelo s približno 3,9 milijona tolarjev presežka iz minulih let. Prihodki društva so bili lani 34,9 milijona ...
30. 10. 2006

Poročilo o delu organov DNS 2005/2006

Leta 2005 je Društvo novinarjev Slovenije praznovalo 100. obletnico delovanja. Dogodek je društvo izkoristilo tako za pripravo in ureditev dokumentacije o zgodovini društva kot tudi za javno obeležitev tega visokega jubileja. Leto 2005 je sicer ...
13. 6. 2006

Poziv ministrstvu za kulturo

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije Društvo novinarjev Slovenije poziva Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, da aktivno pristopi k izvajanju zakona o medijih. Društvo novinarjev ugotavlja in opozarja, da je nadzor nad ...
13. 6. 2006

Izjava o zaščiti socialno izključenih novinarjev

Skupščina Društva novinarjev Slovenije poziva direktorje in uprave medijskih hiš, da še v letošnjem letu uredijo položaj samostojnih novinarjev, ki imajo z medijskimi hišami podpisane dolgoročne avtorske pogodbe, hkrati pa uredijo tudi ...
2. 11. 2005

Sklic redne letne skupščine 2005

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 17. novembra 2005, v dvorani hotela Adria v Ankaranu s pričetkom ob 10.00. Dnevni red skupščine: 1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine 2. ...
2. 11. 2005

Poročilo nadzornega odbora za leto 2004

Poslovanje DNS je bilo v minulem letu negativno v višini 1.400.599 tolarjev . Razlog za to sta bila predvsem dva finančna šoka, in sicer obnova fasade na Vošnjakovi ter pridobitev pravnih in računovodskih mnenj o spremenjeni davčni zakonodaji ...
2. 11. 2005

Poročilo o delu organov DNS v letu 2004

V začetku leta 2004 je Društvo novinarjev Slovenije nastopilo z zahtevo, da je potrebno bolje urediti novinarski dostop do informacij. Svet in upravni odbor društva sta že leta 2003, ob uvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ...
20. 10. 2004

Predlog sprememb statuta DNS

1. Spremeni se 9. člen statuta DNS, in sicer tako, da se glasi: "Članom DNS, publicistom, strokovnjakom in znanstvenikom s področja komunikoloških ved in medijev, občasnim sodelavcem uredništev medijev, lahko upravni odbor DNS podeli ...
20. 10. 2004

Poročilo nadzornega odbora za leto 2003

Tanja Praprotnik, predsednica Nadzornega odbora DNS Nadzorni odbor Društva novinarjev Slovenije po pregledu poročil o poslovanju, pripravljenih in potrjenih s strani računovodskega servisa in vodstva DNS, ugotavlja, da je v letu 2003 društvo ...
20. 10. 2004

Poročilo o delu organov DNS v letu 2003

Grega Repovž, predsednik DNS Uvod V letu 2003 je bila volilna skupščina DNS, na kateri smo izvolili nove organe društva. Struktura upravnega odbra se je delno spremenila, popolnoma nov je nadzorni odbor društva, novi so člani častnega ...
20. 10. 2004

Leto sanacije brez posebnih rezultatov

Poročilo Petra Jančiča, predstavnika DNS v Svetu RTV Položaj javnega zavoda RTV se v smislu medijske moči v zadnjem letu ni bistveno spremenil, nacionalna televizija je ohranila visoko gledanost, zavod pa je ohranil osrednjo vlogo v državi ...
20. 10. 2004

Poročilo o poslovanju v letu 2003

Grega Repovž, predsednik DNS Leto 2003 je bilo leto, v katerem so bili že od prvega do zadnjega dne zajeti vsi stroški reorganizacije društva, ki smo ga sicer začeli v letu 2001. Tako je bilo to prvo leto, v katerem je bila ves čas oziroma ...
20. 10. 2004

Poročilo Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS 2003–2004

Vili Einspieler, predsednik Novinarskega častnega razsodišča Novinarsko častno razsodišče (NČR) je ugotovilo, da so se razbohotili primeri, ko se posamezna uredništva skušajo izogniti odgovornosti za spoštovanje profesionalnih ...
20. 10. 2004

Poročilo o treh letih dela medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

Jurij Popov, predstavnik DNS v medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi Veliko, a hkrati malo Zgodovina organiziranega boja proti trgovini z ljudmi v Evropi in svetu sega več kot desetletje nazaj. Lahko bi jo povezali s ...
20. 10. 2004

Sklic redne letne skupščine 2004

Upravni odbor DNS v skladu s statutom DNS sklicuje redno letno skupščino 2004, ki bo v četrtek, 4. novembra 2004, v dvorani hotela Adria v Ankaranu s pričetkom ob 10.00. Dnevni red skupščine: 1. Izvolitev delovnega predsednika ...
17. 6. 2003

Zapisnik volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Ljubljana, 12. junij 2003 Predsednik Društva novinarjev Slovenije Grega Repovž je z uvodnim nagovorom otvoril volilno skupščino DNS ter preveril sklepčnost skupščine. Po izdanih glasovnicah se je ugotovilo, da je prisotnih 872 glasov od ...
13. 6. 2003

Izjava o nedopustnosti prikritega oglaševanja

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije Skupščina Društva novinarjev Slovenije poziva vse medijske hiše, da se pri oglaševanju dosledno držijo medijskega zakona, Listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorab ...
13. 6. 2003

Oviranje novinarskega dela in pridobivanja informacij

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije V številnih podjetjih, zavodih, ustanovah se je razvila praksa, da osebe, ki so odgovorne za stike z javnostmi, določajo način, kako bodo novinarji pridobivali informacije. Poleg tega od ...
13. 6. 2003

Pritiski na novinarje v manjših medijih

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije Tudi v slovenskem medijskem prostoru zaznavamo vse večje pritiske na manjše medije, predvsem lokalne in regionalne časnike ter radijske in televizijske postaje. Ne gre le za pritisk kapitala, ...
29. 5. 2003

Poročilo o delu organov DNS v letu 2002

Na zadnjem delno volilnem občnem zboru junija 2001 je članstvo s sprejetjem programa naložilo vsem organom društva dve temeljni nalogi: uvedbo glasovalne pravice za vse člane in profesionalizacijo društva tudi na vsebinskem področju. S tem ...
29. 5. 2003

Kandidatne liste za volilno skupščino 2003

Predsednik Grega Repovž Delo Upravni odbor 1. Brane Piano Aktiv Celje 2. Breda Čepe Radio Maribor 3. Danilo Utenkar Aktiv Maribor 4. Darinka Sebenik Kmečki glas 5. Davorin Koron Primorske novice 6. Ilinka Todorovski TV SLO 7. Jani ...
29. 5. 2003

Grega Repovž, kandidat za predsednika Društva novinarjev Slovenije

Program za mandatno obdobje 2003–2007 Uvod Pred dvema letoma, ko sem prvič kandidiral za predsednika Društva novinarjev Slovenije, sem v svojem programu navedel naslednje ključne točke za prihodnja štiri leta (od takrat sta minili dve ...
29. 5. 2003

Skupščina Evropske zveze novinarjev

V Pragi je 24. in 25. maja potekala redna letna skupščina Evropske zveze novinarjev (EFJ), na kateri se je letos zbralo štirideset novinarskih stanovskih organizacij, kar je najštevilčnejša udeležba v zgodovini EFJ. Zbor predstavnikov ...
29. 5. 2003

Dnevni red skupščine 2003

Volilna skupščina 2003 je sklicana za četrtek, 12. junija, v predavalnici številka sedem novega dela Fakultete za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani s pričetkom ob 14.00. 1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine 2. ...