Kaj/What

Kaj/What?

Festival, ki v Slovenijo prinaša najboljše primere iz globalne prakse, najnovejše trende in nova znanja. Za vse (so)ustvarjalce medijskih (novinarskih) vsebin. Za vse, ki jih to zanima. Za vse, ki jim ni vseeno.

Vsebine festivala so namenjene novinarjem, fotografom, snemalcem, montažerjem in ostalim (so)ustvarjalcem medijskih vsebin v Sloveniji in širši, balkanski regiji. Strokovnim javnostim, ki sodelujejo z medijskimi (so)ustvarjalci. Splošni javnosti, ki zahteva kakovostne, verodostojne in relevantne novice.

Festival Naprej/Forward pripravlja Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju s slovenskimi medijskimi hišami.

Festival of best global practices, latest trends and new knowledge. For all contributors to media (journalistic) contents. For all who want to know. For all who care.

For journalists, photographers, cameramen, editors and other creators of media content in Slovenia and abroad. For general public, involved in creation of media content. For general public demanding high quality, credible and relevant news.

Organised by Slovene Association of Journalists in cooperation with Slovene media companies.