Listina pravic

Samostojni in svobodni novinarji so najbolj ranljivi delavci v medijskem sektorju. Ta listina je važno orodje v kampaniji Evropske zveze novinarjev za boljšo pravno zaščito samostojnih in svobodnih novinarjev.

1. Vsak samostojni/svobodni novinar ima pravico da se vključi v sindikat in tako na kolektivni način poskuša izboljšati razmere za samostojne/svobodne in ostale novinarje.
Samostojni/svobodni novinarji in njihovi sindikati bi morali imeti pravico, da ponudijo pomoč pri vzpodbujanju solidarnosti med samostojnimi novinarji in med samostojnimi in redno zaposlenimi novinarji, kot npr. pri priporočenih cenah dela in kolektivnih pogajanjih.

2. Vsak samostojni/svobodni novinar bi moral imeti enake profesionalne pravice kot redno zaposleni, enake pravice pri dostopu do informacij, varovanju virov in vzdrževanju etičnih standardov.

3. Vsak samostojni/svobodni novinar ima pravico do pisne pogodbe.
Vsak samostojni/svobodni novinar ima pravico, da se ga obravnava kot enakovrednega partnerja v pogajanjih.

4. Vsak samostojni/svobodni novinar ima pravico do svojih avtorskih pravic.
Vsi samostojni/svobodni novinarji morajo imeti neodtuljive moralne pravice.
Samostojni/svobodni novinarji morajo imeti pravico do kolektivnega urejanja svojih avtorskih pravic.

5. Vsak samostojni/svobodni novinar ima pravico, da izbere sebi najbolj primerno obliko samostojnega dela. Lažni ali prisilni svobodnjak, ki je ekonomsko odvisen, bi moral biti obravnavan kot redno zaposleni z enakimi pravicami in ugodnostmi.

6. Vsak samostojni/svobodni novinar bi moral imeti pravico do enake socialne zaščite pod enakimi pogiji kot redno zaposleni, kar vključuje:
– nadomestilo v času bolniške
– pokojnino
– nadomestilo v primeru brezposelnosti
– nadomestilo v primeru starševstva tako za mater kot za očeta, primerljivo nadomestilu redno zapsolenih.
To je lahko urejeno različno, odvisno od okoliščin v posameznih državah.

7. Vsak samostojni/svobodni novinar ima pravico do enake obravnave ter spodobnega plačila, saj tako ne spodkopava položaja redno zaposlenih preko nudenja poceni dela. To vključuje tudi pravico do enakega izobraževanja, zavarovanja in varnosti, kot so jih v enakih situacijah deležni redno zaposleni novinarji, ki jih medij pošlje na nevarne naloge.

Listina je bila sprejeta na redni letni skupščini EFJ na Bledu od 6. do 9. aprila 2006.