Prijavnica

Osebni podatki

Podatki o bivališču

Stalno bivališče
Na kateri naslov želite prejemati pošto?

na naslov stalnega bivališčana drugi naslov

Naslov, na katerega želite prejemati pošto

Podatki o izobrazbi

Vnesite podatke o dokončani stopnji izobrazbe oziroma podatke o fakulteti, ki jo obiskujete, če imate status študenta.

Podatki o zaposlitvi

Status zaposlitve
redno delovno razmerjesamozaposlitevdelo preko avtorske pogodbe brez statusaštudentdrugo
Od kdaj vam je novinarstvo vir preživljanja?
Datum redne zaposlitve:
Upokojen (od):
Delovno mesto:
Uredništvo:
Naziv in naslov podjetja, v katerem ste zaposleni

Ste lastnik svojega podjetja?

NeDa

Podatki o članstvu

Aktiv

Način plačila članarine

direktna obremenitev (enkrat mesečno)odtegljaj od plače (le za redno zaposlene v večjih medijskih hišah)po položnici (enkrat do trikrat letno)original račun na podjetje (za lastnike s.p.-jev, enkrat letno)

Vaša slika za društveno izkaznicoSprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz društvenih pravil, statuta Društva novinarjev Slovenije in drugih temeljnih dokumentov društva. Zavezujem se, da bom spoštoval Kodeks novinarjev Slovenije.

Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov v evidenci članov društva, posredovanje podatkov pogodbenim partnerjem za izdajo članske in mednarodne izkaznice ter za pošiljanje položnic za članarino. Pooblaščenim osebam pogodbenih partnerjev se bodo posredovali izključno podatki, ki so obvezni za izvedbo storitve.

Podatki se zbirajo v društveni evidenci članstva na podlagi izvajanja pogodbe. Namen je zagotavljanje članskih pravic, obveščanje članov, vodenje evidenc prejetih nagrad DNS in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja društva.

V skladu z zakonom o društvih, zakonom o varovanju osebnih podatkov in pravili društva izpolni prijavnico vsak član društva. Društvo novinarjev Slovenije se zavezuje, da bo v celoti varovalo posredovane osebne podatke in jih brez izrecne privolitve vlagatelja prijavnice ne bo posredovalo tretjim osebam.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete s sporočilom na e-naslov pisarna@novinar.com.

Naročam se na društvene e-novice, v katerih me bo društvo obveščalo o svojih aktivnostih, novostih s področja medijske zakonodaje in aktualnih razpisih (največ dvakrat tedensko).

OPOMBA: Od prejemanja obvestil se lahko kadar koli odjavite. To storite s povratnim sporočilom na e-naslov pisarna@novinar.com, s katerega društvo pošilja obvestila.


Višina mesečne članarine je 8 evrov, v prvem letu članstva pa 5 evrov.