Internews, EPIC: Razpis za lokalne in regionalne medije v Sloveniji

Razpisi

Internews, EPIC: Razpis za lokalne in regionalne medije v Sloveniji

Organizacija Internews vabi k prijavam na prvi krog razpisa za nepovratna sredstva v okviru projekta Širjenje produkcije neodvisnih vsebin v Sloveniji (EPIC).

Vaše zgodbe

Internews želi podpreti medijske projekte in/ali serije zgodb, ki so inovativni in uporabljajo konstruktivne pristope k zgodbam ter (avdio)vizualna orodja za pripovedovanje zgodb, ki bodo dosegla številne skupine občinstva in omogočila dostop do vsebine ljudem z različnimi informacijskimi potrebami.

Medijski projekt oz. serija zgodb bi morala pokrivati teme v javnem interesu v Sloveniji, kar vključuje:

  • posledice poplav v Sloveniji leta 2023,
  • podnebne spremembe,
  • zeleni prehod,
  • človekove pravice,
  • zdravstvo, življenjski standard in socialna blaginja,
  • mladinske zadeve,
  • znanost in tehnologija,
  • gospodarstvo.

Večpredstavnostna vsebina lahko med drugim vključuje fotografijo, videografijo, animacijo, video s podnapisi, različne infografike (od samostojnih grafikonov in zemljevidov do inovativnih vizualizacij podatkov), grafike, risbe, zvočne segmente, interaktivnost ali celo igrifikacijo.

Kaj ponujajo?

Podporo v višini do 20.000 USD za stroške, nastale pri ustvarjanju vsebin. S temi sredstvi krijejo produkcijske stroške, plače, opremo in druge razumne stroške. Na voljo so dodatna sredstva v višini do 2.000 USD za trženje vsebin ter strokovna in druga podpora.

Program EPIC podpira tudi regionalno čezmejno mreženje in deljenje vsebin ter organizira spletne dogodke in dogodke v živo.

Kdo so upravičenci?

Neodvisne lokalne ali regionalne medijske organizacije, ali neodvisne nacionalne medijske organizacije, če imajo stalne lokalne dopisnike, ki redno objavljajo vsebine v slovenskem jeziku, namenjene lokalnemu in regionalnemu občinstvu ter so na slovenskem trgu dejavne najmanj eno leto.

Prijavitelj se javno opredeljuje kot neodvisna organizacija, ki izvaja neodvisno uredniško politiko in je dokazano zavezana poklicnim novinarskim standardom in etiki, je dokazala, da ustvarja jasne, nepristranske in pluralne vsebine o vprašanjih v javnem interesu.

Javni mediji niso upravičeni prijavitelji v sklopu tega razpisa.

Kako se prijaviti?

Prosimo, izpolnite prijavni obrazec in priložite finančni načrt. Prijavnico pošljite na SI-EPIC-Grants-mbx@internews.org.

Upoštevali bomo samo popolne prijave, oddane v roku in v skladu s Pozivom k prijavam. Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 18. marec 2024, ob 23.59 po srednjeevropskem času (CET).

Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki jo sestavljajo medijski strokovnjaki in Internewsovo osebje.

Izbrani prijavitelji bodo o izbiri obveščeni v petnajstih (15) delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Po podpisu sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev bodo imeli uspešni prosilci na voljo do osem mesecev, predvidoma med 1. majem 2024 in 31. decembrom 2024, za produkcijo, objavo in promocijo svojih medijskih projektov/serij.

Prosimo, pozorno preberite daljšo različico Poziva k prijavam, v kateri najdete podrobnosti o razpisu in navodila za pripravo prijave.

BESEDILO RAZPISA IN PRIJAVNI OBRAZCI