Izjava o zaščiti socialno izključenih novinarjev

Skupščine

Izjava o zaščiti socialno izključenih novinarjev

Skupščina Društva novinarjev Slovenije poziva direktorje in uprave medijskih hiš, da še v letošnjem letu uredijo položaj samostojnih novinarjev, ki imajo z medijskimi hišami podpisane dolgoročne avtorske pogodbe, hkrati pa uredijo tudi položaj rednih honorarnih sodelavcev oziroma novinarjev, ki imajo s medijskimi hišami podpisane pogodbe o avtorskem delu, nimajo pa statusa samostojnih novinarjev.

Skupščina DNS opozarja, da gre v primerih samostojnih novinarjev, rednih honorarnih sodelavcev oziroma novinarjev, ki imajo z medijskimi hišami podpisane pogodbe o avtorskem delu, za socialno ogroženo, nezaščiteno in ranljivo novinarsko populacijo, ki trenutno predstavlja že 40 odstotkov vseh novinarjev, zato poziva direktorje in uprave, da njihov status uredijo s primerno pogodbo, skladno z medijsko in delovno zakonodajo ter izhodišči za prenovo kolektivne pogodbe za novinarje. Neurejen status teh novinarjev pomeni tudi grožnjo njihovi avtonomnosti in neodvisnosti.

Skupščina DNS namreč ugotavlja, da so trenutne dolgoročne avtorske pogodbe pravno sporne, škodljive za novinarje, pomenijo pa tudi kršitev zakona o delovnih razmerjih, saj v primerih, ko so honorarni novinarji po svojih delovnih obveznostih izenačeni z redno zaposlenimi, takšno dolgoročno sodelovanje vsebuje vse elemente delovnega razmerja, zato ga ni mogoče urejati z avtorsko pogodbo. Skupščina DNS zato uprave medijev poziva, da takšne novinarje zaposlijo oziroma z njimi na osnovi statusa samostojnega novinarja sklenejo ustrezne pogodbe.

Skupščina DNS hkrati poziva te skupine novinarjev, da si v najkrajšem možnem času uredijo status samostojnega novinarja, saj jim ta zagotavlja minimalno socialno varnost, deloma tudi zakonsko zaščito, ob tem pa naj si prizadevajo z delodajalcem podpisati takšno pogodbo, ki bo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in drugimi predpisi.

Predlagatelj Društvo novinarjev Slovenije

Izjava sprejeta v Ljubljani, 12. junija 2003.