Odprt razpis za čuvaje 2022

Nagrada čuvaj

Odprt razpis za čuvaje 2022

Foto: Luka Dakskobler

Društvo novinarjev Slovenije razpisuje nagrade ČUVAJ/WATCHDOG 2022:

  • nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva;
  • nagrade za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let;
  • nagrade za izstopajoče novinarske dosežke;
  • nagrade za izstopajoče dosežke na področju novinarske fotografije v treh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij, multimedijska zgodba.

 

Poroto sestavljajo: Boštjan Narat, Tina Lengar Verovnik, Dan Podjed (predstavniki javnosti), Petra Lesjak Tušek, Nika Kunaver, Gašper Završnik, Tjaša Škamperle in Ciril Horjak (predstavniki DNS) ter Uroš Hočevar (predsednik porote za novinarsko fotografijo).

Poroto za nagrade s področja novinarske fotografije sestavljajo: Bor Slana, Katja Goljat, Matej Družnik, Uroš Hočevar in Uroš Abram.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo člani, uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki.

Za nagrade se lahko potegujejo novinarska dela, objavljena od 17. septembra 2021 do objave razpisa 6. septembra 2022.

Predlog mora poleg kontaktnih podatkov predlagatelja in kandidata ter navedbe kategorije, v kateri se kandidat poteguje za nagrado, vsebovati tudi obrazložitev in dokazila.

Predlog za nagrado mora vsebovati soglasje kandidata, ki ni član društva. V primeru, da je prijavljeno delo ustvarilo več avtorjev, mora prijavitelj pridobiti soglasja vseh. Kot dokazilo zadošča izjava prijavitelja, da kandidat/i soglaša/jo. Porota predlogov brez soglasja ne obravnava.

Prijavnine ni.

Rok za predložitev kandidatur in izborov se izteče 7. oktobra 2022.

Predlagamo, da predloge oddate prek spletnega prijavnega obrazca. V primeru velikega obsega priloženih gradiv nam te pošljite na naslov generalni@novinar.com.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili prejemamo tudi na naslovu:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana

Podrobnejša pravila razpisa so dostopna TUKAJ.

PREDLAGAJ ČUVAJA