Odprt razpis za čuvaje 2023

Nagrada čuvaj

Odprt razpis za čuvaje 2023

Foto: Nik Erik Neubauer

Društvo novinarjev Slovenije razpisuje nagrade ČUVAJ/WATCHDOG 2023:

  • nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva;
  • nagrade za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let;
  • nagrade za izstopajoče novinarske dosežke;
  • nagrade za izstopajoče dosežke na področju novinarske fotografije v dveh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij.

 

Poroto sestavljajo: Andreja Gomboc, Jana Javornik, Andraž Zorko (predstavniki javnosti), predsednik ali predsednica Društva novinarjev Slovenije, Adrijan Bakič, Špela Kuralt, Andreja Kutin in Metka Majer (predstavniki DNS) ter predsednik ali predsednica porote za novinarsko fotografijo.

Poroto za nagrade s področja novinarske fotografije sestavljajo: Sašo Bizjak, Barbara Čeferin, Nik Erik Neubauer, Matjaž Rušt in Borut Živulović.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo člani, uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki.

Za nagrade se lahko potegujejo novinarska dela, objavljena od 7. septembra 2022 do objave razpisa 8. septembra 2023.

Predlog mora poleg kontaktnih podatkov predlagatelja in kandidata ter navedbe kategorije, v kateri se kandidat poteguje za nagrado, vsebovati tudi obrazložitev in dokazila.

Predlog za nagrado mora vsebovati soglasje kandidata, ki ni član društva. V primeru, da je prijavljeno delo ustvarilo več avtorjev, mora prijavitelj pridobiti soglasja vseh. Kot dokazilo zadošča izjava prijavitelja, da kandidat/i soglaša/jo. Porota predlogov brez soglasja ne obravnava.

Prijavnine ni.

Rok za predložitev kandidatur in izborov se izteče 9. oktobra 2023.

Predlagamo, da predloge oddate prek spletnega prijavnega obrazca. V primeru velikega obsega priloženih gradiv nam te pošljite na naslov generalni@novinar.com.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili prejemamo tudi na naslovu:

Društvo novinarjev Slovenije
Porota za novinarske nagrade
Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana

Podrobnejša pravila razpisa so dostopna TUKAJ.

PREDLAGAJ ČUVAJA