Poročilo nadzornega odbora za leto 2004

Skupščine

Poročilo nadzornega odbora za leto 2004

Poslovanje DNS je bilo v minulem letu negativno v višini 1.400.599 tolarjev . Razlog za to sta bila predvsem dva finančna šoka, in sicer obnova fasade na Vošnjakovi ter pridobitev pravnih in računovodskih mnenj o spremenjeni davčni zakonodaji ter izvedba posebnih
izobraževalnih seminarjev za samostojne novinarje. Stanje na računu DNS kljub temu ni bilo negativno in je konec leta znašalo 1.869.764 tolarjev. Stanje je bilo pozitivno zaradi akumuniranih presežkov preteklih let.
V minulem letu je društvo beležilo rast svojih naložb, ki jih upravlja hiša PM&A in naložb v vzajemnem skladu Galileo. Kljub temu pa je stanje naložb v skladu Galileo nižje, saj je društvo iz sklada črpalo 4 milijone tolarjev za novinarske nagrade in del stroškov obnove fasade na Vošnjakovi.
Nadzorni odbor je že lani opozoril, da bo moralo vodstvo DNS v prihodnje razmisliti o tem ali so naložbe v delnice v spremenjenih okoliščinah še vedno oblika, ki zagotavlja najboljše in najbolj varno upravljanje sredstev društva. DNS svojih naložb v delnice ni spreminjalo, zaradi
letošnjega gibanja delnic, ki so beležile tudi negativne trende, lahko zato pričakujemo, da bo stanje naložb na koncu leta slabše kot na začetku. Nadzorni odbor je zato vodstvu DNS predlagal, da naj ponovno razmisli o alternativnih načinih upravljanja.
Tanja Praprotnik, predsednica Nadzornega odbora