Poročilo predsednika DNS o delu sveta in UO v letu 2008

Skupščine

Poročilo predsednika DNS o delu sveta in UO v letu 2008

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2008 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, poleg tega pa smo izvedli tudi redno skupščino. Na skupščini je bilo prisotnih 934 glasov od skupaj 1.322 glasov članov društva z glasovalno pravico. Organi društva so se redno sestajali.

Upravni odbor je sprejel odločitev, da oba dogodka, ki ju vsako leto izvede društvo, torej Novinarske dneve in podelitev Novinarskih nagrad, združi v en dogodek, da bi tako privarčevali dodatna sredstva in olajšali redno poslovanje.

V letu 2009 je ministrstvo za kulturo začelo s pripravo nove medijske zakonodaje. Oba zakona, tako zakon o RTV Slovenija kot zakon o medijih, sta še v pripravi, prvi je že kot osnutek prisoten v javnosti. Ob pripravi obeh zakonov je društvo pozvalo novinarje, naj se s svojimi predlogi vključijo v razpravo, vendar je bil odziv slab. V fazi priprav zakonov je društvo ves čas opozarjalo, da je potrebno biti pri spremembah previden ter da je potrebno iskati splošen konsenz z novinarji in ostalimi zaposlenimi.

Nadaljevala se je konsolidacija medijskega prostora. V Društvu novinarjev Slovenije dogajanje ves čas spremljamo, za zdaj še ni prišlo do bistvenih pozitivnih sprememb. Društvo novinarjev Slovenije ves čas aktivno sodeluje s Sindikatom novinarjev Slovenije.

Društvo novinarjev Slovenije je ohranilo tudi v letu 2008 poslovanje na tako imenovanih nizkih stroških, izogibali smo se večjim projektom, da bi z njimi ne obremenili tekočega poslovanja društva. Vse večji delež časa in s tem sredstev društvo še vedno namenja pomoči samostojnim in samozaposlenim novinarjem, sekretariat društva pa je s temi primeri obremenjen. Za vse večje projekte pa bo moralo Društvo novinarjev Slovenije tudi v prihodnje uporabljati sredstva rezervnega sklada in druge vire, tako kot vedno doslej.

Društvo je v letu 2008 ter tudi v letu 2009 ohranilo dosedanjega najemnika na Vošnjakovi ulici, ki redno poravnava svoje obveznosti. Še vedno nismo uspeli urediti problema neprofitnega stanovanja, ki je v naši lasti, ter solastništva velikega otroškega igrišča na Vošnjakovi ulici.

Društveni sklad še vedno ostaja na ravneh iz leta 2008, ko je vrednost delnic zaradi globalne krize padla. Vse naložbe so preverjene, nobena družba, katere delnice imamo, ni v težavah. Cena delnic oziroma trenutna višina je tako zgolj posledica razmer na trgih.

Grega Repovž, predsednik UO DNS