Poročilo predsednika DNS

Skupščine

Poročilo predsednika DNS

Poročilo predsednika Društva novinarjev Slovenije o delu sveta in upravnega odbora v letu 2010.

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2010 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, poleg tega pa smo izvedli tudi redno skupščino. Organi društva so se redno sestajali.

Državni zbor je sprejel v letu 2010 nov zakon o RTV Slovenija. Društvo novinarjev se v referendumsko kampanjo glede zakona ni aktivno vključilo. Zakon je padel.

Društvo je do konca sodelovalo pri usklajevanju besedila novega zakona o medijih. Pogajanja so se zaključila pozotivno, vendar vlada besedila do skupščine še ni posredovala v državni zbor.

Društvo novinarjev Slovenije je tudi v letu 2010 ohranilo poslovanje na tako imenovanih nizkih stroških, izogibali smo se večjim projektom, da bi z njimi ne obremenili tekočega poslovanja društva. Vse večji delež časa in s tem sredstev društvo še vedno namenja pomoči samostojnim in samozaposlenim novinarjem, sekretariat društva pa je s temi primeri obremenjen.

Za vse večje projekte bo moralo Društvo novinarjev Slovenije tudi v prihodnje uporabljati sredstva rezervnega sklada in druge vire, tako kot vedno doslej.

Društvo je v letu 2010 ohranilo dosedanjega najemnika na Vošnjakovi ulici. Obveznosti konec leta 2010 ni več poravnaval redno. Dosegli smo dogovor, da se del namejnine odpiše v zameno za pretekle vložke.

Z lastniki neprofitnega stanovanja na Vošnjakovi ulici smo dosegli dogovor, da se stanovanje proda po tržni ceni, društvu pripade delež v višini 360 sedanjih najemnin, ostalo pa se izplača dosedanjemu najemniku. S tem se društvo razbremenjuje mrtvega premoženja.

Na redni skupščini leta 2010 smo sprejeli spremenjeni kodeks in razšrili NČR s predstavniki javnosti, posodobljen je pa tudi pravilnik o delu NČR.

Skupaj z založniki smo v procesu ustanoavljanja pravne osebe, ki bo zaprosila za licenco za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic iz klipinga.

Društveni sklad še vedno ostaja na ravneh iz leta 2009, ko je vrednost delnic zaradi globalne krize padla.