Posebno priznanje novinarju HORUS 2013

Nagrade

Posebno priznanje novinarju HORUS 2013

VABILO K PRIJAVI KANDIDATOV NA RAZPIS ZA POSEBNO PRIZNANJE NOVINARJU v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta, v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2013, objavila Razpis za posebno priznanje NOVINARJU/KI, ki je zelo aktiven/a na področju družbene odgovornosti in to izkazuje z objavami svojih prispevkov.

Ob tej priložnosti vljudno vabijo novinarje k sodelovanju in sicer tako, da se prijavite za to priznanje, ali vas kandidirajo drugi (fizične ali pravne osebe). Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki:

  •  z objavljanjem pozitivnih zgodb o družbeni odgovornosti organizacij (nevladnih in drugih organizacij, podjetij, ustanov) ter posameznikov širijo primere dobre prakse in spodbujajo ostale k tovrstnim aktivnostim, pri tem pa se ne omejujejo na dobrodelnost, ki je le ena od številnih vsebin družbene odgovornosti (človekove pravice, delovna razmerja, naravno okolje, poslovne prakse, odjemalci, širša družbena skupnost, vodenje organizaciji – s skupnim imenovalcem v soodvisnosti in celovitosti),
  • z razkrivanjem in opozarjanjem na družbene probleme (vključno s predlogi za rešitev le-teh) s področja družbene odgovornosti dosegajo viden vpliv v družbi.

Prijavnine za kandidiranje za posebna priznanja ni.

Pomembni datumi:

2. 7. – 15. 10. 2013 zbiranje prijav na razpis

15. 10. 2013 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog

17. 10. 2013 odpiranje prispelih prijav

21. 10. – 31. 10. 2013 ocenjevanje komisije, 1. krog

4. 11. 2013 razglasitev nominirancev za nagrado

4. 11. – 20. 11. 2013 ocenjevanje komisije, 2. krog

predvidoma 28.11.2013 predstavitev finalistov in podelitev nagrad, priznanj

november 2013 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Dodatne informacijewww.horus.si, nagrada.horus@irdo.si