Predlog za uskladitev višine članarine

Skupščine

Predlog za uskladitev višine članarine

Obrazložitev predlogov sklepov skupščine

Članarina v Društvu novinarjev Slovenije je bila zadnjič usklajena junija leta 2001. Takrat je bil sprejet sklep, da se članarina v Društvu novinarjev Slovenije poviša z 1000 na 1500 tolarjev na mesec. Tako upravni odbor društva kot sekretariat sta od takrat sledila politiki, da poskuša društvo sredstva za svoje delovanje pridobivati tudi iz drugih virov. V skladu s to zavezo je bilo višina članarine nespremenjena sedem let. Na drugi strani je inflacija od junija 2001 do oktobra 2008 znašala 32,2 odstotka. Na podlagi tega dejstva predlagamo dvig članarine iz dosedanjih 6,26 evrov na mesec na 7 evrov, torej za 11,8 odstotka. Gre za bistveno nižji dvig od inflacije v tem obdobju. Žal so v tem času narasli vsi stroški poslovanja, v letu 2009 pa bi lahko ohranjanje višine članarine na dosedanji ravni destabiliziralo poslovanje društva.
Poleg tega predlagamo tudi, da se usklajevanje članarine uredi tako, da se višina članarine odslej vsako leto junija uskladi za 60 odstotkov rasti inflacije. S tem bi zagotovili minimalno sledenje naraščajočim stroškov, vendar ne v višini rasti inflacije. Razliko bo društvo moralo kriti iz drugih virov.

V sprejem skupščini tako predlagamo dva sklepa:

1. Višina članarine se poviša iz dosedanjih 6,26 evra na mesec na 7 evrov na mesec.

2. Višina članarine se od leta 2009 naprej vsako leto junija uskladi za 60 odstotkov rasti inflacije v preteklih dvanajstih mesecih.