Pritiski na novinarje v manjših medijih

Skupščine

Pritiski na novinarje v manjših medijih

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije

Tudi v slovenskem medijskem prostoru zaznavamo vse večje pritiske na manjše medije, predvsem lokalne in regionalne časnike ter radijske in televizijske postaje. Ne gre le za pritisk kapitala, ki v takšnih medijih išče priložnost za obogatitev, ampak tudi velikih medijev, ki “v skrbi za čimboljšo obveščenost regionalnih okolij” prodirajo v ta okolja. Manjši mediji, ki jih financirajo občinske strukture pa so izpostavljeni tudi neposrednim vplivom in pritiskom lokalne politike.

Društvo novinarjev opozarja, da so novinarji v teh medijih in okoljih slabše informirani, ustrahovani, maloštevilčnost njihovih uredništev jim otežuje resen nastop proti upravi in lastnikom, ki sta pogosto združeni v eni osebi, ki ima monopol nad odločanjem in nobenega pravega nadzora. Lastniki kapitala v pričakovanju sprememb medijske zakonodaje novinarjem grozijo z odpuščanjem, ne spoštujejo kolektivne pogodbe, jih silijo v pisanje propagandnih tekstov in kršenje novinarske etike. Novinarji v strahu za svojo eksistenco molče popuščajo pritiskom, namesto da bi organizirani v uredništvih, aktivih Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije zahtevali spoštovanje novinarskega kodeksa, kolektivne pogodbe in medijske zakonodaje.

Skupščina DNS takšno situacijo označuje za nedopustno, nanjo opozarja in sporoča slovenski javnosti, da bodo novinarji in njihove stanovske organizacije ukrepali zoper tovrstne pritiske in o tem tudi sproti obveščali javnost in pristojne na ministrstvu za kulturo.

Predlagateljica Nevenka Dobljekar (RTV Slovenija)

Izjava sprejeta v Ljubljani, 12. junija 2003.